افتتاح مرکز نانوپورت در چین

شرکت FEI در شانگهای چین، نانوپورت را در این منطقه افتتاح کرد

شرکت FEI در شانگهای چین، نانوپورت را در این منطقه افتتاح کرد. نانوپورتِ
این شرکت متشکل از مراکز فنی و کاربردهای برتری هستند که مشتریان و شرکای
این شرکت می‌توانند با متخصصان این شرکت در مورد آخرین پیشرفت‌ها، ایده‌های
جدید و راه ‌و حل‌های ابداعی برای توسعه فناوری‌نانو همکاری کنند.

نانوپورت چین در نوع خود چهارمین مشارکت در سطح دنیا است. تا کنون سه مورد
دیگر از این نوع مشارکت‌ها در آمریکای شمالی، اروپا و ژاپن در تشکیل شده
است.

نانوپورت شرکت FEI در مراکز کلیدی توسعه فناوری قرار دارد. در این مراکز
تعداد قابل توجهی از مشتریان و شرکا وجود دارند که توسعه مواد نانومقیاس را
تسهیل می‌کنند.

شانگهای به عنوان مرکز چهارمین نانوپورت انتخاب شده است زیرا که این منطقه
یکی از مراکز توسعه فناوری در چین با شهرت جهانی است.

همانطور که چین به عنوان یکی از پیشگامان سرمایه‌گذاری در توسعه فناوری‌نانو
مطرح است، نانوپورت شرکت FEI به عنوان یک منبع محلی برای حمایت از پیشرفت‌های
علمی در چین مطرح است.

کشور چین نقش مهمی در توسعه فناوری‌های مبتنی بر نانو که پتانسیل بالایی
برای رفع چالش‌های اساسی دنیا از قبیل پاکیزگی، انرژی تجدیدپذیر ،درمان
بیماری‌ها، منابع غذا، تروریسم و جنایت ایفا می‌کند.