فناوری‌نانو در آرژانتین

کشور آرژانتین به همراه برزیل از پیشگامان فناوری‌نانو در آمریکای لاتین هستند. برای تشریح قوت‌ها و ضعف‌های این کشور در حوزه فناوری‌نانو، مؤسسه نانوفروم گزارشی را منتشر کرده‌است که در چارچوب آن زیرساخت‌های فناوری‌نانو در این کشور بررسی شده‌اند.

کشور آرژانتین به همراه برزیل از پیشگامان فناوری‌نانو در آمریکای لاتین
هستند. برای تشریح قوت‌ها و ضعف‌های این کشور در حوزه فناوری‌نانو، مؤسسه
نانوفروم گزارشی را منتشر کرده‌است که در چارچوب آن زیرساخت‌های فناوری‌نانو
در این کشور بررسی شده‌اند.

محققان آرژانتین علاقه‌مند به مشارکت در همکاری‌های تحقیقاتی بین‌المللی؛
از جمله برنامه تحقیق و توسعه فناوری هفتم اتحادیه اروپا(FP7) هستند. هدف
گزارش فعلی تشویق چنین همکاری‌هایی از طریق تشریح فعالیت‌ها، منابع انسانی،
زیرساخت‌ها و سیاست‌های تحقیقاتی در حوزه فناوری‌نانو در این کشور آمریکای
لاتین است.
جامعه تحقیقاتی فناوری‌نانو در آرژانتین به طور مناسبی با یکدیگر ارتباط
دارند و از نظر برنامه‌ریزی، ارتباطات خوبی بین آنها برقرار است. آنها با
وزیر جدید علم و فناوری روابط دوستانه‌ای دارند و بسیاری از تحقیقات فناوری‌نانو
در این کشور تک‌رشته‌ای ‌است؛ اما اخیراً همکاری‌های تحقیقاتی بین‌رشته‌ای
نیز آغاز شده‌است.
بسیاری از گروه‌های تحقیقاتی، همکاری‌های گسترده‌ای با همتایان خود در
اروپا در زمینه‌های تحقیقاتشان، یا برای دسترسی به زیرساخت‌های تحقیقاتی
گسترده، دارند. این پروژه‌ها از سوی دولت آرژانتین یا برنامه‌های همکاری
متقابل(مانند DAAD، آلمان، فرانسه، انگلیس و…) تأمین مالی می‌شوند. بین
برزیل و آرژانتین نیز همکاری‌های گسترده‌ای در حوزه فناوری‌نانو وجود دارد.
همکاری با اتحادیه اروپا کم‌رنگ است، زیرا این همکاری محدود به نوشتن
مقالات مشترک علمی است و شرایط مناسبی برای محققان آرژانتینی در مقایسه با
سایر برنامه‌ها وجود ندارد.
ظاهراً بین علم و مهندسی ـ که از آموزش شروع می‌شود ـ شکاف عمیقی وجود
دارد. در این کشور مهندسان نانو وجود ندارد و تنها دانشمندان نانویی
تک‌رشته‌ای وجود دارد.
تعداد رشته‌های فناوری‌نانو در آرژانتین بعد از جلسات و مصاحبه‌های مختلفی
افزایش یافته و محققان و کارآفرینان زیادی در سن کارلوس، بارپولوچِ و بوینس
آیرس تربیت شده‌اند.
در ادامه به وضعیت برخی از زیرساخت‌های فناوری‌نانو در کشور آرژانتین اشاره
می‌شود:
آموزش
شبکه جدید تحقیقات فناوری‌نانو در آرژانتین قصد دارد ۶۰ محقق را در زمینه
فناوری‌نانو آموزش دهد. این تعداد محقق برای پر کردن سمت‌های دانشگا‌هی
کافی است؛ اما ممکن است برای رفع نیازهای بالقوه صنعت برای تربیت پرسنل
آموزش دیده ناکافی باشد.
تجهیزات
مرکز انرژی هسته‌ای CNEA در باربلوچ برای انجام تحقیقات بنیادی فناوری‌نانو
بسیار مجهز است. در موسسه بالسی‌رو، سالانه ۳۵ الی۴۰ فیزیک‌دان، مهندس
مکانیک و هسته‌ای ممتاز آموزش داده می‌شوند.
دانشگاه بوینس‌آیرس به سرمایه‌گذاری در تجهیزات و زیرساخت‌های فناوری‌نانو
تأکید می‌کند.
منابع مالی
اقتصاد ضعیف و فقدان سرمایه برای سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پیشرفته، مانع
توسعه و صادرات شرکت‌های با فناوری‌های پیشرفته در این کشور می‌شود.
همکاری‌های بین‌رشته‌ای
در این کشور تجربه کمی در زمینه همکاری‌های تحقیقاتی بین‌رشته‌ای وجود
دارد. برای این منظور اولین طرح شامل شیمی‌دان‌ها، فیزیک‌دان‌ها و
زیست‌شناسان ات. بین علوم طبیعی و مهندسی شکاف بسیار زیادی وجود دارد و
برای توسعه مهارت‌های کارآفرینی یا چندرشته‌ای آموزش مناسبی وجود ندارد.
همکاری‌های بین‌المللی
محققان این کشورها همکاری‌های زیادی با محققان سایر کشورها؛ از جمله محققان
کشورهای اروپایی دارند. این همکاری‌ها بیشتر در زمینه علوم پایه و
زمینه‌های مشابه بوده و یا شامل دسترسی به زیرساخت‌های گران‌قیمت است.
تحقیقات مشترک بیشتر از طریق برنامه‌های متقابل و سازمان‌های دولتی کشورهای
همکار تأمین مالی می‌شوند. مثلاً مؤسسه ماکس پلانک آلمان موافقت‌نامه‌ای را
با وزارت علم و فناوری آرژانتین امضا کرده‌است تا در چارچوب آن در بوینس
آیرس یک مؤسسه ایجاد شود.
متن کامل این گزارش به‌طور رایگان از طریق آدرس http://www.nanoforum.org
قابل دریافت است.