دوره آموزشی فناوری نانو در پژوهشسرای رازی منطقه ۹ تهران

در راستای حمایت های تشویقی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو از سمینارها و دوره های آموزشی فناوری نانو، وی‍ژه آموزش و پرورش، دوره آموزشی نانوبیوتکنولوژی، شبیه سازی ملکولی و ساختارهای کربنی در پژوهش سرای رازی منطقه۹ تهران برگزار خواهد شد.

در راستای حمایت های تشویقی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو از سمینارها و دوره های آموزشی فناوری نانو، وی‍ژه آموزش و پرورش، دوره آموزشی نانوبیوتکنولوژی، شبیه سازی ملکولی و ساختارهای کربنی در پژوهش سرای رازی منطقه۹ تهران برگزار خواهد شد.
این دوره با همکاری شرکت پژوهشگران نانوفناوری و در روزهای یکشنبه و دوشنبه برگزار می شود.

مدت زمان دوره: ۱۶ ساعت
شروع دوره: از ۱/۱۲/۸۶ .

برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۲۸۸۴۳۵۴ -۰۲۱ تماس حاصل فرمائید.