دوره آموزشی آشنایی با نانوذرات و نانوساختارهای کربنی در پژوهشسرای خوارزمی منطقه ۱۴تهران

در راستای حمایت های تشویقی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو از سمینارها ودوره های آموزشی فناوری نانو (ویژه آموزش و پرورش)، دوره آموزشی نانوذرات و نانوساختارهای کربنی در پژوهشسرای خوارزمی منطقه۱۴ تهران برگزارخواهد شد.

در راستای حمایت های تشویقی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو از سمینارها ودوره های آموزشی فناوری نانو (ویژه آموزش و پرورش)، دوره آموزشی نانوذرات و نانوساختارهای کربنی در پژوهشسرای خوارزمی منطقه۱۴ تهران برگزارخواهد شد.
این دوره با همکاری شرکت پژوهشگران نانوفناوری و در روز های شنبه برگزار می شود.
مدت زمان دوره: دوره ۱۶ ساعته و تاریخ شروع دوره از ۴/۱۲/۸۶ .

برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن [tel-باشگاه نانو] تماس حاصل فرمائید.