برترین‌های فناوری نانوی ایران در سال ۱۳۸۵

برترین افراد و نهادهای فناوری نانوی ایران معرفی شدند.
دومین جشنواره انتخاب برترین‌های فناوری نانو، سه شنبه ۷ اسفند ۱۳۸۶ با حضور معاون محترم علم و فناوری رئیس جمهور، مدیران ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و تعداد زیادی از محققان این فناوری برگزار شد.
در این جشنواره، افراد و نهادها بر حسب کیفیت و حجم فعالیت‌ها و دستاوردهای سال ۱۳۸۵ مورد ارزیابی قرار گرفته و رتبه بندی شدند.

برترین افراد و نهادهای فناوری نانوی ایران معرفی شدند.
دومین جشنواره انتخاب برترین‌های فناوری نانو، سه شنبه ۷ اسفند ۱۳۸۶ با حضور معاون محترم علم و فناوری رئیس جمهور، مدیران ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و تعداد زیادی از محققان این فناوری برگزار شد.
در این جشنواره، افراد و نهادها بر حسب کیفیت و حجم فعالیت‌ها و دستاوردهای سال ۱۳۸۵ مورد ارزیابی قرار گرفته و رتبه بندی شدند.
برترین‌های این دوره به شرح ذیل هستند:
الف- ده نفر محقق برتر
۱- سید علیرضا اشرفی، عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان، با امتیاز ۷/۱۲۲
۲- مسعود صلواتی نیاسر، عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان، با امتیاز ۹۱
۳- نیما تقوی نیا،‌ عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف، با امتیاز ۸۷
۴- علیرضا مشفق، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف، با امتیاز ۱/۶۸
۵- فائزه فرزانه، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا ، با امتیاز ۶۵
۶- اعظم ایرجی زاد، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف، با امتیاز ۸/۶۴
۷ سید شمس الدین مهاجر زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، با امتیاز ۵/۶۰
۸ عبدالله سلیمی، عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان ، با امتیاز ۶۰
۹ محمدرضا محمدی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف، با امتیاز ۵۸
۱۰- رسول ملک‌فر، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، با امتیاز ۵۵
ب- محقق جوان برتر
محمدرضا محمدی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف، با امتیاز ۵۸
توضیح: محقق جوان برتر ، در فهرست ۱۰ نفر برتر نیز قرار گرفته است.
ج- سه مرکز تحقیقاتی و دانشگاهی برتر
۱- پژوهشگاه صنعت نفت، با امتیاز ۵/۱۴۰۲
۲- دانشگاه صنعتی شریف، با امتیاز ۳۵/۷۳۸
۳- دانشگاه تهران، با امتیاز ۵۵/۶۰۶
د- سه آزمایشگاه برتر
۱- مجموعه آزمایشگاه‌های پژوه‌هشگاه صنعت نفت، با امتیاز ۸۴/۷۹
۲- مجموعه آزمایشگاه‌های پژوهشگاه مواد و انرژی،‌ با امتیاز ۷۸/۶۶
۳- آزمایشگاه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد،‌ با امتیاز ۳۱/۶۶
هـ – مرکز رشد برتر
مرکز رشد دانشگاه تهران، با امتیاز ۶۰
و- خبرگزاری برتر
خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با امتیاز ۶۷۶
ز- پایان نامه برتر
محمود علی اف خضرایی، از دانشگاه تربیت مدرس. استاد راهنما: علیرضا صبور روح اقدم
ح- مدیر برتر
دکتر علی وکیلی، رئیس سابق پژوهشگاه صنعت نفت

توضیح: شرکت خصوصی، محصول تجاری، شبکه صدا و سیما و روزنامه برتر به دلیل عدم احراز شرایط لازم یا عدم ارسال به موقع مستندات، انتخاب نشدند.

کتابچه جشنواره  را از اینجا دریافت کنید (attachpdf.jpg)