برگزاری جلسه دفاعیه پایان‌نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه لرستان

جلسه دفاعیه پایان‌نامه در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع – نانولوله های کربنی – در تاریخ یازدهم اسفندماه سال جاری در دانشگاه لرستان برگزار می شود.

جلسه دفاعیه پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” نانولوله های
کربنی ” در تاریخ یازدهم اسفندماه سال جاری در دانشگاه لرستان برگزار می
شود.

عنوان پایان نامه: اصلاح نانولوله های کربنی و بررسی خواص آنها

موضوع : نانولوله های کربنی

دانشجو: بندر آستین چپ

استاد راهنما: رضا سپه وند
sepahvand.r@lu.ac.ir

محسن عادلی
adeli.m@lu.ac.ir

علی بهاری
Alibahari2@yahoo.com

زمان دفاع: ۱۱ اسفند ماه ۱۳۸۶

رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد/ فیزیک

گرایش: حالت جامد

دانشکده: علوم پایه

دانشگاه: لرستان

زمان برگزاری دفاعیه پایان نامه : ۱۱/۱۲/۱۳۸۶ روز شنبه ساعت ۱۱

مکان برگزاری دفاعیه پایان نامه : دانشگاه لرستان سالن سمینار دانشکده علوم
پایه