مسئولان کمیته استانداردسازی فناوری نانوی ایران انتخاب شدند

در جلسه‌ای با حضور تمامی اعضای کارگروههای سه‌گانه کمیته استانداردسازی فناوری نانو ایران (ISIRI/TC229) رئیس و نایب رئیس کمیته طی انتخاباتی مشخص شدند. این جلسه چهارشنبه اول اسفندماه سال جاری در محل دبیرخانه ستاد ویژه توسعه فناوری نانو برگزار شد.

در جلسه‌ای با حضور تمامی اعضای کارگروههای سه‌گانه کمیته استانداردسازی
فناوری نانو ایران (ISIRI/TC229) رئیس و نایب رئیس کمیته طی انتخاباتی مشخص
شدند. این جلسه چهارشنبه اول اسفندماه سال جاری در محل دبیرخانه ستاد ویژه
توسعه فناوری نانو برگزار شد.

در این جلسه که دومین دوره انتخابات رئیس ونایب رئیس کمیته بود، آقای دکتر
بیت‌اللهی عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران به عنوان رئیس کمیته و
خانم مهندس سیفی مشاور رئیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به
عنوان نایب رئیس کمیته و آقای مهندس اسدی فرد از ستاد ویژه توسعه فناوری
نانو به عنوان دبیر کمیته انتخاب شدند.

همچنین در این جلسه با توجه به اینکه تمامی اعضای کارگروههای سه گانه کمیته
حضور داشتند، ابتدا گزارشی از فعالیت‌های کمیته بین‌المللی استانداردسازی
فناوری نانو، برنامه‌های آینده و استراتژی‌های کمیته فنی متناظر استاندارد
سازی فناوری ایران برای اعضاء ارائه شد. سپس حاضرین به بحث و بررسی در مورد
برنامه‌های آینده پرداختند، نظرات و پیشنهاداتی از طرف اعضاء در این زمینه
مطرح شد. برخی از مهمترین موارد پیشنهادی عبارتند از:

۱ – برگزاری نشست مشترک سه کارگروه تخصصی به صورت چند ماه یکبار
۲ – انتخاب هماهنگ کننده (Convener) برای هر یک از کارگروههای تخصصی
۳ – شناسایی تیم‌های پژوهشی قوی و ایجاد تیم‌های تحقیقاتی چند رشته‌ای برای
انجام مطالعات لازم به منظور تدوین استانداردهای ملی
۴- اعلام اولویت‌های موضوعی برای تدوین استانداردهای ملی فناوری نانو