سمینار آشنایی با فناوری نانو و کاربردهای آن در داروسازی در سازمان آموزش و پرورش استان تهران

در راستای حمایت های تشویقی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو از سمینارها و دوره های آموزشی فناوری نانو(وی‍ژه آموزش و پرورش)، سمینارآشنایی با کاربرد فناوری نانو در داروسازی در سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران در روز سه شنبه مورخه ۱۴/۱۲/۸۶ برگزار خواهد شد.

در راستای حمایت های تشویقی ستاد

در راستای حمایت های تشویقی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو از سمینارها و دوره های آموزشی فناوری نانو(وی‍ژه آموزش و پرورش)، سمینارآشنایی با کاربرد فناوری نانو در داروسازی در سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران در روز سه شنبه مورخه ۱۴/۱۲/۸۶ برگزار خواهد شد.

برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۲۸۸۴۳۵۴ -۰۲۱ تماس حاصل فرمائید.