دوره آموزشی آشنایی با فناوری نانو در پژوهشسرای اشراق منطقه ۷ تهران

در راستای حمایت های تشویقی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو از سمینارها ودوره های آموزشی فناوری نانو(ویژه آموزش و پرورش)، دوره آموزشی آشنایی با فناوری نانو در پژوهشسرای اشراق برگزار خواهد شد. این دوره با همکاری شرکت پژوهشگران نانوفناوری، چهار شنبه ها ساعت ۵-۳ برگزار می شود.

در راستای حمایتهای تشویقی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو از سمینارها ودوره های آموزشی فناوری نانو(ویژه آموزش و پرورش)، دوره آموزشی آشنایی با فناوری نانو در پژوهشسرای اشراق برگزار خواهد شد. این دوره با همکاری شرکت پژوهشگران نانوفناوری و چهار شنبه ها ساعت ۵-۳ برگزار می شود.

مدت زمان دوره: دوره ۱۶ ساعته وتاریخ شروع دوره از ۱۵/۱۲/۸۶

برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۲۸۸۴۳۵۴ -۰۲۱ تماس حاصل فرمائید.