برگزاری جلسه دفاعیه پایان‌نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه صنعتی اصفهان

جلسه دفاعیه پایان‌نامه در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع نانومواد در تاریخ ۲۱ اسفندماه سال جاری در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می شود.

 جلسه دفاعیه پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” نانومواد ”
در تاریخ ۲۱ اسفندماه سال جاری در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می شود.

عنوان پایان نامه: تولید و ارزیابی خواص نانوپودر زیرکونیای پایدار شده با
ایتریا به روش سل ـ ژل جهت کاربردهای پزشکی

موضوع : نانومواد

دانشجو: پریسا خدام‌باشی امامی

استاد راهنما: دکترمحمدحسین فتحی

استاد مشاور: دکتر احمد منشی

زمان دفاع: سه شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۸۶، ساعت ۱۵:۳۰

رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد/ مهندسی مواد

دانشکده: مهندسی مواد

دانشگاه: صنعتی اصفهان

مکان: سالن سمینار دانشکده مهندسی مواد