فراخوان ارسال مدارک برای سومین جشنواره برترینهای فناوری نانو

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو با هدف شناسایی، معرفی و تشویق متخصصان و مؤسسات برتر کشور در زمینه فناوری نانو، جمع آوری اطلاعات و فعالیت های انجام شده در این زمینه و تشویق مراکز فعال، اقدام به برگزاری سومین جشنواره انتخاب برترین‌های فناوری‌نانو نموده است.

 ستاد ویژه توسعه فناوری نانو با هدف شناسایی، معرفی و تشویق متخصصان و مؤسسات برتر کشور در زمینه فناوری نانو، جمع آوری اطلاعات و فعالیت های انجام شده در این زمینه و تشویق مراکز فعال، اقدام به برگزاری سومین جشنواره انتخاب برترین‌های فناوری‌نانو نموده است. امید است اجرای این طرح گامی جهت ایجاد انگیزه بیشتر برای فعالیت در حوزه فناوری نانو و رشد علمی و فعالیتهای کاربردی کشور از مرحله تولید دانش تا تولید ثروت در عرصه های داخلی و بین المللی باشد.

در این جشنواره افراد و مؤسساتی که بیشترین فعالیت در زمینه فناوری نانو را با هدف تولید ثروت و بهبود کیفیت زندگی مردم داشته‌اند معرفی شده و از آنها تجلیل می شود. بر این اساس، مجموعه‌ای از شاخص‌ها و امتیازات برای رتبه‌بندی تهیه شده ‌است به گونه‌ای که امتیازات هر فرد و مؤسسه بدون هیچ‌گونه اعمال سلیقه و صرفاً بر اساس مستندات موجود محاسبه می‌شود و این محاسبه حتی توسط فرد و مؤسسه نیز قابل انجام است. معیارهای انتخاب شده نیز بر اساس سیاست‌ها و برنامه‌های ستاد می‌باشد که ارزش‌های مد نظر کشور را در توسعه فناوری نانو مطرح می‌نماید. امتیازدهی مستندات با استفاده از نرم افزارهای طراحی شده و نیز بررسی مجدد توسط کارشناسان انجام می گیرد.

از افراد و مؤسسات دارای سابقه فعالیت در فناوری‌نانو دعوت میشود تا فهرستی از فعالیت‌ها و دستاوردهای خود را که در سال ۱۳۸۶ انجام و یا به ثبت رسانده اند، مطابق شاخصهای جداول ۱ (برای مراکز و موسسات) و ۲ (برای افراد) به همراه مستندات مورد نیاز مربوط به هر یک از شاخص‌ها به طور جداگانه حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۸۷ به ستاد ارسال نمایند.

لازم به ذکر است که ارسال مدارک مربوط به فعالیت‌ها و دستاوردهایی که مشمول دریافت حمایت تشویقی می‌شوند، مورد نیاز نبوده و در این موارد، تنها دستاوردها و فعالیت‌هایی امتیازدهی شده اند که روند دریافت حمایت تشویقی را طی کرده‌اند. ارسال لیستی از مواردی که مورد حمایت تشویقی قرار گرفته اند کفایت می نماید.

 از آنجائیکه جشنواره سوم در نیمه اول سال ۱۳۸۷ برگزار خواهد شد، به مدارکی که پس از پایان اردیبهشت ماه ارسال شود هیچ گونه ترتیب اثری داده نخواهد شد.