سمینار آموزشی آشنایی با فناوری نانو در آموزش و پرورش منطقه ۱ تهران

در راستای حمایت های تشویقی ستاد ویژه توسعه فنا وری نانو از سمینارها آموزشی فناوری نانو (ویژه آموزش و پرورش)، سمینار آموزشی فناوری نانو در هنرستان شهید رحمانی تهران برگزار می شود.

FORMTEXT   در راستای حمایت­های ت

 در راستای حمایت های تشویقی ستاد ویژه توسعه فنا­وری نانو از سمینارها آموزشی فناوری نانو (ویژه آموزش و پرورش)، سمینار آموزشی فناوری نانو در هنرستان شهید ر­حمانی تهران برگزار می شود. در ذیل ریز برنامه های سمینار آورده شده است:

ردیف

مشخصات سخنران

سمت

موضوع سخنرانی

۱

آقای همدانی

معاونت آموزش و پرورش منطقه ۱

هدف ها و ضرورت برگزاری سمینار

۲

آقای عماد احمدوند

کارشناس ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

اهداف ستاد و سیاست های حاکم بر برنامه ده ساله

۳

آقای دکتر قنبری

دکترای شیمی

آشنایی با  فناوری نانو (نانوذرات، نانوکاتالیست ها و…)

تاریخ برگزاری: ۲/۲/۸۷


مدت زمان سمینار: از ساعت ۱۱ الی ۱۴

در صورت تمایل به شرکت در سمینار آموزشی، با شماره ۰۹۱۲۷۷۹۵۰۸۹ (خانم احمدی ) هماهنگ نمایید.