سمینار آشنایی با فناوری نانو در پژوهش سرای دانش آموزی ناحیه ۲ ساری

در راستای حمایت های تشویقی ستاد ویژه توسعه فنا وری نانو از سمینارها و دوره های آموزشی فناوری نانو (ویژه آموزش و پرورش)، سمینار آموزشی فناوری نانو در پژوهش سرای ناحیه ۲ ساری برگزار می شود.

در راستای حمایت های تشویقی ستاد

در راستای حمایت های تشویقی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو از سمینارها و دوره های آموزشی فناوری نانو (ویژه آموزش و پرورش)، سمینار آموزشی فناوری نانو در پژوهش سرای ناحیه ۲ ساری برگزار می شود. در ذیل ریز برنامه های سمینار آورده شده است:

 

ردیف

مشخصات سخنران

سمت

موضوع سخنرانی

۱

آقای دکتر سید علی اصغر حسینی

دکترای فیزیک

فناوری نانو در ایران و جهان

۲

خانم مریم سعیدی

کارشناسی ارشد رایانه

فناوری نانو در صنعت

۳

آقای روح الله رحیمی

کارشناس ارشد شیمی فیزیک

بررسی اندرکنش اکسی‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ژن با سیلیکون در فیلم نانو اکسید سیلیکون

۴

آقای محمود صادقیان

کارشناس ارشد شیمی فیزیک

رشد ساختارهای نانویی سیلیکون اسید بر سیلیسیم

۵

آقای حسن نوریان

کارشناس ارشد علوم دامی و صنایع غذایی

نقش نانو تکنولوژی در صنایع کشاورزی

۶

آقای احمد حیدری

کارشناس ارشد زیست شناسی

بررسی و کاربردهای نانو حسگرها

۷

آقای محمد رضایی

کارشناس جغرافیا

آموزش نانو در مدارس

مدت زمان سمینار: روز پنجشنبه از ساعت۵/۸ صبح الی۳۰/۱۶

 

تاریخ برگزاری: ۵/۲/۸۷

در ضمن در صورت تمایل برای شرکت در سمینار آموزشی و هماهنگی های لازم با شماره ۱۵۳۶۴۹۵-۰۹۱۱ آقای رجبی تماس حاصل فرمائید.

.