سنتز آزمایشگاهی نانولوله‌های Bi2S3 با روش هیدروترمال در دانشگاه تبریز

محبوبه دولتیاری پژوهشگر دوره دکتری رشته شیمی معدنی دانشکده شیمی دانشگاه تبریز توانسته برای اولین بار نانولوله‌های Bi2S3 را با روش هیدروترمال سنتز نماید. از آنجا که رشد کنترل شده مواد از مهمترین اهداف علوم و فناوری نانومواد است، در این پژوهش‌ نیز مکانیزم تشکیل نانولوله‌های Bi2S3 و اثر پارامترهایی همچون دما و زمان واکنش بر روی سایز و مورفولوژی محصول مورد بررسی قرار گرفته است.

بیسموت سولفید بعلت غیر سمی بودن

 بیسموت سولفید بعلت غیر سمی بودن، ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاص و کاربردهای تجاری متنوع، مورد توجه بسیاری واقع شده است. از این ماده می‌توان در نیمه هادی ها، پیگمانها، قطعات لومینسانس کننده، پیلهای خورشیدی، دتکتورهای IR، فیبرهای نوری، خنک کننده‌های ترموالکتریک مدرن بویژه با طراحی یخچالهای بدون کلروفلوروکربن و سیستمهای الکتروشیمیایی استفاده نمود. علاوه بر این به لحاظ خواص اپتیکی خاص این ماده، بکارگیری آن در ساخت سنسور مورد پژوهش است.

محبوبه دولتیاری پژوهشگر دوره دکتری رشته شیمی معدنی دانشکده شیمی دانشگاه تبریز توانسته برای اولین بار نانولوله‌های Bi2S3 را با روش هیدروترمال سنتز نماید. از آنجا که رشد کنترل شده مواد از مهمترین اهداف علوم و فناوری نانومواد است، در این پژوهش‌ نیز مکانیزم تشکیل نانولوله‌های Bi2S3 و اثر پارامترهایی همچون دما و زمان واکنش بر روی سایز و مورفولوژی محصول مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر این، به منظور کاربردی‌سازی طرح، خواص نوری نانولوله‌های بدست آمده جهت استفاده در سنسورهای نوری مطالعه گردیده است.

دکتر دولتیاری با تشکر از رهنمودها و حمایتهای تشویقی ستاد توسعه فناوری نانو، بزرگترین مشکل این پژوهش را هزینه بالای روش‌هایﺁنالیز و شناسایی مواد و متمرکز نبودن دستگاه‌های آزمایشگاهی عنوان کرد. وی در ادامه با ذکر این نکته که این روش سنتز به لحاظ ایجاد امکان کنترل سایز ذرات و نیز مقرون به صرفه بودن آن بسیار پراهمیت و ارزشمند می باشد، افزود هم‌اکنون دانش فنی مربوط به تهیه این نانولوله فراهم شده و تلاش برای کاربردی کردن آن، نیازمند همکاری بخش صنعتی ابزار دقیق و فتونیک داخلی و حمایت‌های دولتی است.

این پروژه با همکاری آقایان و خانم‌ها یونس حنیفه پور (دانشجوی دکتری)، لیلا کافی احمدی (دانشجوی دکتری)، نسرین محسنی (دانشجوی کارشناسی ارشد)، رقیه ابراهیمی کلان (دانشجوی کارشناسی ارشد) و با هدایت و سرپرستی دکتر عبدالعلی عالمی استاد شیمی معدنی دانشکده شیمی دانشگاه تبریز، از مهر ۸۴ با بررسی منابع و مطالعات بنیادین در این راستا همراه با طراحی راکتور مربوطه فعالیت پژوهشی آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

نتایج مرحله اول این پژوهش در مجله Radition effects and defects in solids به چاپ رسیده است.

مرجع مقاله منتج از این پژوهش:

A. Alemi, M. Dolatyari, Control to Synthesis of Bi2S3
Nanotubes by Metal Organic decomposition (MOD) method in hydrothermal conditions, Radiation effects and defects in solids, 163 (2008) 135-142.