فناوری‌نانو؛ یکی از سه اولویت‌ تحقیقاتی آمریکا

بر اساس انتشار گزارشی جدید در ایالات متحده آمریکا، فناوری‌نانو به همراه فناوری‌های انرژی و هیدروژن و تولید یکپارچه و هوشمند، به‌عنوان یکی از اولویت‌های تحقیق و توسعه برای آینده این کشور انتخاب شده‌ است.

بر اساس انتشار گزارشی جدید در ایالات متحده آمریکا، فناوری‌نانو به همراه
فناوری‌های انرژی و هیدروژن و تولید یکپارچه و هوشمند، به‌عنوان یکی از
اولویت‌های تحقیق و توسعه برای آینده این کشور انتخاب شده‌ است.

پیش‌بینی می‌شود در آینده فناوری‌نانو یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی باشد.
این فناوری به‌طور بالقوه تمام صنایع(از هوا- فضا گرفته تا مراقبت‌های
بهداشتی و کشاورزی) را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
بر اساس انتشار گزارشی جدید در ایالات متحده آمریکا، اولویت‌های تحقیق
و توسعه در زمینه فناوری‌های پیشرفته شناسایی و تشریح شده‌اند. این
اولویت‌ها عبارتند از:
فناوری‌های انرژی و هیدروژن؛
نانوساخت؛
تولید یکپارچه و هوشمند.
این گزارش با عنوان «ساخت آینده: اولویت‌های دولت فدرال برای تولید
تحقیق و توسعه»، به‌وسیله ‌کمیته ملی علم و فناوری(NSTC) تهیه شده‌است
و هدف آن، تمرکز بر مواردی است که دارای اهمیت ملی هستند، همچنین این
گزارش به دنبال شناسایی حوزه‌های تولیدی است که امکان ایجاد مزایای
اقتصادی بالایی دارند.
برخی از شاخص‌های انتخاب این فناوری‌ها عبارتند از:
اشتغال‌زایی؛
ارتقای رقابت‌پذیری تولید؛
ایجاد بستر مناسب برای تحقق اهداف ملی.
رقابت موفقیت‌آمیز در جهان متغیر کنونی، مستلزم نوآوری سریع و روش‌های
تحقیق و توسعه با اثربخشی هزینه بالایی است تا بتوان با کمک آنها
تولیدات خود را به بازار عرضه کرد.
این گزارش اهمیت هر یک از حوزه‌های تحقیق و توسعه مذکور را تشریح کرده،
چالش‌های اساسی پیش‌روی توسعه آنها را بیان می‌کند.
این گزارش بیان می‌کند که این سه فناوری برای آینده اقتصادی و امنیتی
ایالات متحده آمریکا اهمیت زیادی دارد. این حوزها توانمندی بالایی را
برای ایجاد پیشرفت‌های علمی و فناورانه در تبدیل دانش و اطلاعات به
محصولات باارزش دارند.
این حوزه‌ها در چارچوب برنامه پیشگامی رقابت‌پذیری آمریکاست که از سوی
دولت این کشور برای افزایش سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه،آموزش و
کارآفرینی تدوین شده‌است.
همچنین این اولویت‌های تولیدی در جهت اولویت‌های موجود در برنامه‌های
مدون به‌وسیله دولت فدرال در حوزه‌های سوخت هیدروژن، پیشگامی ملی
فناوری‌نانو وبرنامه تحقیق و توسعه فناوری اطلاعات و شبکه‌سازی، هستند.
این سه بخش تحقیقاتی مستقل از هم هستند؛ برای مثال طراحی و تولید بهینه
نانومواد برای ذخیره هیدروژن ممکن است در قطع وابستگی کشور به نفت
بسیار مهم باشد، همچنین تولید منعطف و هوشمند ممکن است زمان و هزینه
استفاده از عناصر نانومقیاس را در کاربردهای واقعی کاهش دهد.
سرانجام این سه بخش تحقیقاتی فرصت تولید پایدار را با استفاده از
اطلاعات، فرایندها و سیستم‌هایی را که از مواد و انرژی به‌طور اثربخش
استفاده می‌کنند و به محیط زیست آسیب نمی‌رسانند، فراهم می‌کند.
لام به ذکر است که درگروه تدوین این گزارش نمایندگانی از ۱۵ سازمان
دولت فدرال حضور داشتند.