آغاز برنامه مشترک اروپا در حوزه نانوالکترونیک

اتحادیه اروپا طی ده سال، میزان سه میلیارد یورو در حوزه نانوالکترونیک در قالب برنامه مشترک ENIAC سرمایه‌گذاری خواهد کرد. این میزان بودجه از طریق مشارکت بخش صنعت، سازمان‌های تحقیقاتی، کمیسیون اروپا و دیگر سازمان‌های دولتی تأمین خواهد شد.

اتحادیه اروپا طی ده سال، میزان سه میلیارد یورو در حوزه نانوالکترونیک در
قالب برنامه مشترک ENIAC سرمایه‌گذاری خواهد کرد. این میزان بودجه از
طریق مشارکت بخش صنعت، سازمان‌های تحقیقاتی، کمیسیون اروپا و دیگر
سازمان‌های دولتی تأمین خواهد شد.

کشورهای مختلف با تدوین برنامه‌های گوناگون به دنبال کسب سهم بازار بیشتر
در نانوالکترونیک هستند. در این میان اتحادیه اروپا نیز برای پیشی
‌گرفتن از رقبا به رویکرد تحقیقاتی جدیدی در این حوزه روی آورده‌است؛
این رویکرد جدید، تدوین برنامه‌های تحقیقاتی مشترک است.
هدف اتحادیه اروپا از تدوین این برنامه‌ها، فراهم کردن بستر مناسب
همکاری بین بخش خصوصی و دولتی است.
چندی پیش، این اتحادیه برای حفظ پیشگامی در حوزه الکترونیک و صنعت نیمه‌هادی‌ها
برنامه‌ای چهارساله با عنوان CATRENE طراحی کرد تا از الکترونیک در
مقیاس نانو استفاده کنند که در چارچوب حمایت‌های برنامه EURUKA، از اول
ژانویه ۲۰۰۸ آغاز شده‌است.
اخیراً نیز کمیسیون اروپا دو برنامه جدید فناوری را طراحی و اجرای آن
را آغاز کرده‌است تا از طریق آنها رقابت‌پذیری اروپا در حوزه‌های
نانوالکترونیک و سیستم‌های رایانه‌ای را تقویت کند.
برنامه ENIAC در حوزه نانوالکترونیک و برنامه ARTEMIS در حوزه سیستم‌های
رایانه‌ای با مشارکت بخش خصوصی و دولتی و از طریق پیوند سه بخش صنعت،
مراکز تحقیقاتی و مراکز دولتی اجرا می‌شوند.
اهداف اتحادیه اروپا از اجرای این برنامه‌ها در این دو حوزه مهم
عبارتند از:
کارامد کردن تلاش‌های تحقیقاتی و تأمین مالی؛
حذف دوباره‌کاری و ایجاد انسجام؛
ارتقای تولید در مقیاس اقتصادی؛
کاهش زمان ارائه محصولات مبتنی بر این فناوری‌ها به بازار.
اتحادیه اروپا طی ده سال، میزان سه میلیارد یورو در حوزه نانوالکترونیک
و ۵/۲ میلیارد یورو در حوزه سیستم‌های رایانه‌ای سرمایه‌گذاری خواهد
کرد. این میزان بودجه از طریق مشارکت بخش صنعت، سازمان‌های تحقیقاتی،
کمیسیون اروپا و دیگر سازمان‌های دولتی تأمین خواهد شد.
این برنامه‌ها رسماً از طریق پارلمان اروپا و هیئت وزیران در پایان سال
۲۰۰۷ تأیید شدند. طی ماه‌های آینده هر دو برنامه کاملاً و از طریق
سازمان‌هایی در بروکسل با مقررات، پرسنل و منابع مالی خاص خود اجرایی
خواهند شد. مجریان این برنامه مسئولند تا تحقیقات مختلف را از طریق
پیشنهاد طرح‌های تحقیقاتی، هماهنگ و منسجم کنند.
دولت‌مردان اروپا معتقدند که بخش نانوالکترونیک پتانسیل ایجاد تحول در
بخش‌هایی همانند مخابرات، حمل و نقل، کالاهای مصرفی، تولید، مراقبت‌های
بهداشتی و انرژی را دارد.
به گفته آلن دوسل، مدیر برنامهENIAC ، همزمان با آغاز برنامه جدید، وقت
آن رسیده تا به مرحله اجرا توجه بیشتری شده و برنامه تحقیقاتی
راهبردیENIAC را به پروژه‌های تحقیقاتی صنعتی قدرتمند تبدیل کنیم.