مدیریت ریسک در حوزه فناوری نانو

اخیراً نمایندگانی از کشور های سوییس، استرالیا، لیختن اشتاین و آلمان در همایشی که توسط شرکتِ T&UumlV S&UumlD Industry Service GmbH در مونیخ آلمان برگزار شد، وضعیت کنونی ارزیابی های داوطلبانه ایمنی در زمینه فناوری نانو را بررسی نمودند.. همچنین در این کنفرانس، در مورد CENARIOS، نخستین سیستم قابل تاییدِ مدیریت و آشکارسازی ریسک در زمینه فناوری نانو در جهان، بحث شد.

اخیراً نمایندگانی از کشور های سوییس، استرالیا، لیختن اشتاین
و آلمان در همایشی که توسط شرکتِ TÜV SÜD Industry Service
GmbH در مونیخ آلمان برگزار شد، وضعیت کنونی ارزیابی های
داوطلبانه ایمنی در زمینه فناوری نانو را بررسی نمودند. همچنین
در این کنفرانس، در مورد CENARIOS، نخستین سیستم قابل تاییدِ
مدیریت و آشکارسازی ریسک در زمینه فناوری نانو در جهان، بحث شد.

هدف از این کنفرانس، ارزیابی‌های داوطلبانه در مدیریت ریسک
فناوری نانو بود. در طی این همایش برنامه عملیاتی سوییس و
دیدگاه‌های استرالیا و آلمان در آن مطرح شده و در مورد فعالیت‌های
شبکه‌ای در کارگروه‌های بین المللی بحث شد.

گردهارد کلین، رییس بخش مدیریت ریسک در TÜV SÜD Industry
Service GmbH، در این کنفرانس گفت: «ما به شدت بر روی داشتن
قابلیت برقراری ارتباط در آلمان متمرکز شده‌ایم، زیرا باید
ارتباطات و مباحثات بین المللی را در حوزه‌های قضایی مشترک،
ارتقا داد.»

بخش دوم این کنفرانس به بررسی سیستم مدیریت ریسک CENARIOS (که
توسط شرکت مذکور و انجمن نوآوری St. Gallen ارایه شده است)
اختصاص داشت. در این بخش با طرح سوالِ «چگونه می‌توان ارزیابی‌های
امنیتی داوطلبانه سازندگان را بررسی و دسته بندی کرد؟»، وضعیت
کنونی و راهکارهای ممکن و همچنین موارد قابل پیگیری، به بحث
گذاشته شدند.

پروفسور جورج کارلاگانیس از اداره محیطِ فدرال سوییس (FOEN)
گفت: «در سوییس، ما در حال اجرایی کردن طرح کار نانویی خود
هستیم و به همین دلیل تبادل اطلاعات با همکارانمان از کشورهای
همسایه برای ما ارزشمند است و مایلیم تا در مورد راهکارهای
عملی دارای یک سیستم مدیریت ریسک مانند CENARIOS (که پیش از
این عملاً به کار گرفته شده است)، بحث کنیم.»

ارزیابی های داوطلبانه دارای اهمیت فراوانی هستند و با توجه به
رشد سریع کاربردهای نانوذرات در محصولات صنعتی و محصولات مصرفی
و سوالات موجود در زمینه ایمنی آنها، باید میزان تاثیر چنین
ارزیابی‌هایی، بررسی شود. واضح است که باید راهکارهای ملی
مناسبی در این زمینه اتخاذ شود، با این حال چنین راهکارهایی در
سطح بین‌المللی و برای اقتصاد جهانی کافی نیستند و باید در این
حوزه به دنبال راه حلی مناسب بود.