سمینار آشنایی با فناوری نانو در دانشگاه الزهرا (س)

در راستای حمایتهای تشویقی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو از سمینارها و دورههای آموزشی تخصصی و ترویجی در حوزه دانشجویی، سمینار تخصصی آشنایی با فناوری نانو در دانشگاه الزهرا(س) برگزار میشود.

در راستای حمایت های تشویقی ستاد ویژه توسعه فنا وری نانو از
سمینارها و دوره های آموزشی تخصصی و ترویجی در حوزه دانشجویی،
سمینار تخصصی آشنایی با فناوری نانو در دانشگاه الزهرا(س)
برگزار می شود، در ذیل ریز برنامه های دور ه آورده شده است:

ردیف مشخصات
سخنران
سمت موضوع
سخنرانی
۱ آقای
مهندس مولایی­نسب
کار
شناس ارشد شیمی دانشگاه تربیت مدرس
آشنایی
مقدماتی با نانوفناوری
۲ آقای
مهندس حسین­زادگان
دانشجوی
کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشگاه تهران
آشنایی
با نانولکترونیک
۳ آقای
دکتر حجت احمدی
عضو
هیئت علمی دانشگاه تهران
پیشرفت
نانو فناوری در ایران و جهان و در رشته­های مختلف
۴ آقای
مهندس اسماعیل کفایتی
دانشجوی
دکترای رشته نانو فناوری دانشگاه تهران
نانو­بیوتکنولوژی
۵ آقای
دکتر عابدینی
دکترای
نانو­تکنولوژی از آلمان
طرح
نانو­تکنولوژی
مدت زمان برگزاری سمینار: از ساعت ۸ الی ۱۲

تاریخ برگزاری: ۲۳ و ۲۴ اردیبهشت ۸۷ (۸ ساعت)

در ضمن در صورت تمایل برای شرکت در سمینار آموزشی و هماهنگی
های لازم با شماره ۰۹۱۲۷۴۹۳۴۷۰ خانم عارف تماس حاصل فرمائید.