سنتز آزمایشگاهی نانوذرات اکسید روی توسط پژوهشگران دانشگاه شریف

مهندس مهران وفایی دانش‌آموخته دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی شریف، طی پروژه کارشناسی ارشد خود با راهنمایی دکتر ساسانی به روش ویژه‌ای جهت سنتز نانو ذرات اکسید روی دست یافته است.

نانو ذرات اکسید روی از جمله نانو

نانو ذرات اکسید روی از جمله نانو ذراتی است که در صنایع مختلف همانند لاستیک، رنگ، بیولوژیک و … کاربرد دارد. علاوه بر این کاربری این ماده در ابزارهای الکترونیکی بسیار وسیع می‌باشد که از آن جمله می‌توان به ترانزیستورهای ترانس، دیودهای نوری و محیط‌های لیزرهای اتفاقی اشاره کرد. این پتانسیلِ کاربری، توجه محققان بسیاری را به سوی این ماده جلب نموده است.
مهندس مهران وفایی دانش‌آموخته دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی شریف، طی پروژه کارشناسی ارشد خود با راهنمایی دکتر ساسانی به روش ویژه‌ای جهت سنتز نانو ذرات اکسید روی دست یافته است. وی در این پژوهش با استفاده از روش سنتز فاز مایع، موفق به تولید نانو پودر اکسید روی با اندازه ذرات ۱۰ نانومتر گردیده است در روش فاز مایع با کنترل pH محیط سوسپانسیون، کلوئیدهایی از نانو ذرات ماده مورد نظر ایجاد می‌شوند. . شایان ذکر است که این نانو پودر جزء ریزترین ذرات تولید شده بشمار می‌آید.
مهندس وفایی صنعتی شدن این پروژه را مبتنی بر ادامه فعالیت‌ تحقیقاتی در این خصوص و تعریف چند پروژه کارشناسی ارشد دیگر دانسته و کمبود و عدم هماهنگی دستگاه‌ها و نبود بودجه کافی را از جمله مشکلات این طرح عنوان نمود.
نتیجه این پژوهش که از حمایت‌های تشویقی ستاد، بهره‌مند شده در مجله‌ی بین‌المللیMaterials Science Forum (جلد ۵۵۳، صفحات ۲۵۶-۲۵۲، سال ۲۰۰۷) انتشار یافته است.