سمینار عمومی آشنایی با فناوری نانو در دانشگاه اراک

در راستای حمایت‌های تشویقی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو از سمینارهای تخصصی و عمومی در حوزه دانشجویی، سمینار عمومی آشنایی با فناوری نانو و آشنایی با مفاهیم مالکیت فکری توسط بسیج دانشجویی در دانشگاه اراک برگزار می شود.

New Page 1

در راستای حمایت های تشویقی ستاد ویژه توسعه فن وری
نانو از سمینارهای تخصصی و عمومی در حوزه دانشجویی، سمینار عمومی آشنایی با
فناوری نانو و آشنایی با مفاهیم مالکیت فکری توسط بسیج دانشجویی در دانشگاه
اراک برگزار می شود، در ذیل ریز برنامه های سمینار آورده شده است:

ردیف

مشخصات سخنران

سمت

موضوع سخنرانی

۱

آقای دکتر حمیدرضا آقابزرگ

عضو هیئت علمی پژوهشگاه صنعت نفت

آشنایی با فناوری نانو و کاربردهای آن در
صنعت

۲

آقای مهندس

 نادر نیک کام

کارشناس ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

آشنایی با مبانی مالکیت فکری

و تحلیل پتنت

  • مدت زمان برگزاری سمینار: از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۳

  • تاریخ برگزاری سمینار: ۲/۳/۸۷

در ضمن در صورت تمایل برای شرکت در سمینار آموزشی و
هماهنگی های لازم با شماره ۰۹۱۲۳۴۶۷۱۷۸ آقای قربانعلی تماس حاصل فرمائید.