پذیرش بهتر غذاهای مبتنی بر فناوری‌نانو در مقایسه با غذاهای اصلاح شده ژنتیکی

غذاهای تولید شده به کمک فناوری‌نانو به نظر می رسد در مقایسه با غذاهای اصلاح شده ژنتیکی کمتر با سختگیری مردم مواجه شده اند و جلوه طبیعی بیشتری دارا می باشند. علاوه بر تعادل بین مخاطرات و مزایای محصولات، برای اکثر مشتریان احساس طبیعی جلوه کردن آن بسیار مهم است و مهمترین عامل کاهش جلوه طبیعی نیز ایجاد تغییرات ژنتیکی در محصولات است.

غذاهای تولید شده به کمک فناوری‌نانو به نظر می رسد در
مقایسه با غذاهای اصلاح شده ژنتیکی کمتر با سختگیری مردم مواجه شده اند و
جلوه طبیعی بیشتری دارا می باشند.
علاوه بر تعادل بین مخاطرات و مزایای محصولات، برای اکثر مشتریان احساس
طبیعی جلوه کردن آن بسیار مهم است و مهمترین عامل کاهش جلوه طبیعی نیز
ایجاد تغییرات ژنتیکی در محصولات است. از طرفی امروزه تعداد کمی از مردم
مخالف استفاده از نانوفناوری در صنایع غذایی می باشند.
در مذاکراتی که اخیراً توسط موسسه اروپایی سلامت غذا تحت عنوان ارزیابی
مخاطرات فناوری ‌نانودر صنایع غذایی برگزار گردید این نکته مطرح شد که اکثر
نانو ذرات موجود در غذاها دارای منشاء طبیعی می باشند.
نتایج این مطالعه در مجله Trends in Food Science and Technology منتشر شده
است .