پرمخاطب‌ترین خبرهای نانو در سالهای اخیر

در بخش اخبار سایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، سرویسی برای مشاهده پربازدیدترین اخبار هر ماه و هر سال وجود دارد. بررسی اجمالی اخبار پربازدید طی سالهای اخیر نشان می‌دهد که اخبار حمایتهای تشویقی ستاد، یکی از پرمخاطب‌ترین خبرهای ستاد است.

در بخش اخبار سایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، سرویسی برای مشاهده پربازدیدترین اخبار هر ماه و هر سال وجود دارد. بررسی اجمالی اخبار پربازدید طی سالهای اخیر نشان می‌دهد که اخبار حمایتهای تشویقی ستاد، یکی از پرمخاطب‌ترین خبرهای ستاد است. به طوری که از آغاز برنامه حمایت های تشویقی معمولا پربازدیدترین خبر هر سال، مربوط به این موضوع است.
با شروع فعالیتهای نانو در ایران، سایت
nano.ir توسط ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به منظور آشنایی با فناوری نانو، فرهنگسازی و نمایش فعالیتهای محققان، صنعتگران، سرمایه گذاران و مدیران دولتی در عرصه نانو ایجاد شد و از سال ۱۳۸۱ تا کنون اخباری در سه سطح اخبار ایران، مدیریتی و علمی در بخش اخبار این سایت منتشر شده است.
 اخباری با موضوعاتی مثل برگزاری همایشها، کنگره ها، سمینارها و برگزاری دوره‌ها و کارگاههای آموزشی، در قالب اخبار ایران در نظر گرفته شده و موضوعاتی مانند برنامه‌ها و تصمیمات دولتی در این حوزه، پذیرش دانشجو برای رشته نانو در دانشگاهها، حمایتهای تشویقی ستاد و امور سرمایه گذاری در قالب فعالیتهای مدیریتی و موضوعات علمی چون آشنایی با نانو، پایین به بالا و کاربرد نانوساختارها در صنایع، جزء اخبار علمی می باشند.

در این سایت، آماری مبنی بر بازدید هر خبر وجود دارد که جدول زیر عناوین پربیننده ترین خبرها در طی سالهای اخیر نشان می‌دهد:

سال

عنوان خبر

تعداد بازدید

ماه انتشار خبر 

۸۱

تولید مواد دلخواه به تقلید از عنکبوت

۴۰۰۰

مهر

۸۲

تحقیق و توسعه آسیا در زمینه ماهواره

۳۵۰۰

تیر

۸۳

مثالهایی از نحوه تاثیر نانوتکنولوژی

۵۶۹۸

خرداد

۸۴

حمایتهای تشویقی ستاد

۱۴۰۴۱

فروردین

۸۵

افزایش ظرفیت خازن با کاهش در اندازه حفره‌های آنها

۴۵۶۴

مهر

۸۶

دومین همایش دانشجویی

۵۱۲۶

خرداد

تجزیه و تحلیل آمار و ارقام بدست آمده از بخش پربیننده‌ترین اخبار حاکی از آن است که سلیقه مخاطبان از آشنایی با علوم و فناوری نانو به مباحث مدیریتی و اخبار ایران، تغییر یافته است.