انتشار گزارش سیاست‌های فناوری‌نانو در برزیل

موسسه نانوفروم به تازگی گزارشی را منتشر کرده است که در آن سیاست‌ها و برنامه‌های تحقیقاتی فناوری‌نانو در کشور برزیل تشریح شده‌اند.

موسسه نانوفروم به تازگی گزارشی را منتشر کرده است که در آن
سیاست‌ها و برنامه‌های تحقیقاتی فناوری‌نانو در کشور برزیل
تشریح شده‌اند.

خلق ثروت، ایجاد توسعه پایدار اقتصادی و افزایش رقابت‌پذیری
شرکت‌ها از مزایای اصلی فناوری‌نانو است. بعلاوه ریسک‌های
بالقوه و نیاز به تغییر قوانین و مقررات از دیگر ملاحظات
برنامه‌ریزی در این حوزه است. کشورهای مختلف جهان با تدوین
برنامه‌های ملی به دبال توسعه پایدار این فناوری در کشور و کمک
به افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد خود هستند. یکی از این کشورها
کشور برزیل است که از پیشگامان حوزه فناوری‌نانو در آمریکای
لاتسین است.
موسسه نانوفروم به تازگی گزارشی را منتشر کرده است که در آن
سیاست‌ها و برنامه‌های تحقیقاتی فناوری‌نانو در کشور برزیل
تشریح شده‌اند.
با توجه به رویکرد اتحادیه اروپا برای توسعه همکاری‌های
تحقیقاتی با کشورهای مختلف دنیا، این اتحادیه خواهان توسعه
همکاری‌های تحقیقاتی بین محققان اروپایی و محققان کشورهای
امریکای‌لاتین که در حوزه فناوری‌نانو فعال هستند، در چارچوب
برنامه ۷ توسعه تحقیقات و فناوری، است
در این راستا پروژه NanoforumEula که توسط این اتحادیه تامین
مالی می‌شود، تصمیمات جامعه تحقیقاتی علم و فناوری نانو، شرکت‌های
علاقمند و سیاست‌های دولت در حوزه فناوری‌نانو در کشور برزیل
را به طور خاص مستند کرده است.
محققان اروپایی و نمایندگان شرکت‌ها در تدوین این سند همکاری
کرده و همکاری‌هایی را با همتایان برزیلی خود توسعه خواهند داد.
برخی از محورهای این گزارش عبارتند از:
• فعالیت‌های تحقیقاتی فعلی و گذشته برزیل در حوزه فناوری‌نانو

• سیاست‌های فناوری‌نانو در این کشور
متن کامل این گزارش به طور رایگان از طریق
نشانی
Nanoforumeulabrazil2008.pdf (105277 Byte)
قابل دریافت
است.