گزارش اولین نشست شبکه فناوری‌نانوی اکو

اولین نشست شبکه فناوری‌نانوکشورهای عضو اکو (ECO-NANO) روز سه شنبه ۳۱/۲/۸۷ در محل دبیرخانه اکو، تهران تشکیل گردید. افراد حاضر در نشست نمایندگانی از کشورهای جمهوری اسلامی ایران، افغانستان، قزاقستان، پاکستان، ترکمنستان و دبیرخانه اکو بودند. همچنین نماینده کامستک (COMSTEC) و بانک توسعه اسلامی نیز در جلسه حضور داشتند.

اولین نشست شبکه فناوری‌نانوکشورهای عضو اکو (ECO-NANO) روز سه شنبه ۳۱/۲/۸۷ در محل دبیرخانه اکو، تهران تشکیل گردید. افراد حاضر در نشست نمایندگانی از کشورهای جمهوری اسلامی ایران، افغانستان، قزاقستان، پاکستان، ترکمنستان و دبیرخانه اکو بودند. همچنین نماینده کامستک (COMSTEC) و بانک توسعه اسلامی نیز در جلسه حضور داشتند.

attacheco3.jpg

تصویر بزرگ

در این نشست، پس از تلاوت قرآن کریم، جناب آقای مهندس سید رضا سجادی رئیس دفتر همکاری‌های فناوری ریاست جمهوری و دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو جلسه را رسما افتتاح نمودند.
پس از ایشان جناب آقای سریک علی بایف قائم مقام دبیر کل اکو نیز ضمن خوش‌آمدگویی به نمایندگی از دبیرکل، بیاناتی را در رابطه با اکو و موضوع جلسه اظهار نمودند.
در ادامه، پس از انتخاب آقای مهندس رضا اشرف سمنانی به عنوان رئیس جلسه، یک هیئت منتخب شامل نمایندگانی از جمهوری اسلامی ایران، قزاقستان، ترکمنستان و دبیرخانه اکو برای تهیه پیش‌نویس گزارش جلسه منصوب گردیدند. سپس، نمایندگان ایران و قزاقستان به ارائه گزارشی از چگونگی فناوری‌نانو در کشورهای خود پرداختند.
در ادامه، نماینده کامستک در مورد تجارب شبکه‌های بین المللی صحبت کرد. ایشان راجع به وظایف، عملکرد و برنامه‌های کامستک برای دانشمندان جوان، تحقیقات در بخش فناوری‌های نوین توضیحاتی را بیان نمودند.
پس از ایشان، دکتر سرکار به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران صحبت مبسوطی در رابطه با ایجاد شبکه فناوری‌نانو بین کشورهای عضو اکو بیان نمودند. این سخنرانی شامل اهداف، برنامه ها، وظایف شبکه، نقشه راه، اقدامات اولیه و برآورد هزینه آن بود.
اعضای جلسه، برنامه کاری (Work Plan) تهیه شده توسط جمهوری اسلامی ایران را برای ایجاد شبکه مورد بررسی قرار داده و با اصلاحاتی، آن را تصویب نهایی نمودند.

مصوبات جلسه
موارد زیر در این جلسه مورد تصویب قرار گرفت.
• همکاری مرکز انتقال فناوری اکو و همچنین بنیاد علوم اکو با فعالیت‌های مرتبط با حوزه فناوری‌نانو؛
• هماهنگی تمامی اعضا با ایران، پاکستان و ترکیه مبنی بر ایجاد شبکه فناوری‌نانو همراه با کمک کامستک و بانک توسعه اسلامی برای برای تکمیل زیرساخت‌ها و تأمین منابع مالی؛
• ارسال پیشنهادات کاربردی، راهکارهای همکاری و توانمندیها توسط کشورهای عضو؛
• ساخت وب سایت شبکه برای ارائه اطلاعات، وضعیت و توانمندیهای کشورهای عضو در حوزه فناوری‌نانو؛
• اعلام آمادگی اعضا مبنی بر انجام پروژه‌های مشترک از طریق دبیرخانه اکو؛
• پیشنهاد نماینده بانک توسعه اسلامی از اعضاء جلسه مبنی بر تهیه پیشنهاد پروژه در حوزه فناوری‌نانو برای دریافت تسهیلات مالی؛
• تهیه فهرستی از توانمندیهای فناوری‌نانو در کشورهای عضو اکو برای بهره مندی اعضاء.