سمینار آشنایی با کاربردهای فناوری نانو در صنعت نساجی

در راستای حمایتهای تشویقی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو از سمینارهای تخصصی و ترویجی در حوزه دانشجویی، سمینار تخصصی آشنایی با کاربردهای فناوری نانو در صنعت نساجی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب برگزار میشود.

در راستای حمایت های تشویقی ستاد ویژه توسعه فنا وری نانو از
سمینارهای تخصصی و ترویجی در حوزه دانشجویی، سمینار تخصصی
آشنایی با کاربردهای فناوری نانو در صنعت نساجی در دانشگاه
آزاد اسلامی واحد تهران جنوب برگزار می شود، در ذیل ریز برنامه
های سمینار آورده شده است:

ردیف مشخصات سخنران سمت موضوع سخنرانی
۱ آقای مهندس کوچکی کارشناس ستاد ویژه توسعه فناوری نانو کلیات فناوری نانو و وضعیت نانو در ایران
۲ آقای دکتر منتظر دکترای نساجی مکمل­های نانو بر روی کالای نساجی
۳ آقای دکتر خواجوی دکترای نساجی کاربرد فناوری نانو در صنعت نساجی
۴ خانم دکتر ملک نیا دکترای نساجی و دبیر علمی همایش نانو کامپوزیت­ها

مدت زمان برگزاری سمینار: از ساعت ۹ الی ۱۵

تاریخ برگزاری سمینار: سه شنبه ۷/۳/۸۷

در ضمن در صورت تمایل برای شرکت در سمینار تخصصی و عمومی و
هماهنگی های لازم با شماره ۰۹۳۲۹۳۷۶۵۴۴ آقای اعلا تماس حاصل
فرمائید.