سمینار آشنایی با فناوری نانو ویژه دبیران در منطقه جرقویه سفلی اصفهان

در راستای حمایتهای تشویقی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو از سمینارهای و دورههای آموزشی فناوری نانو(ویژه آموزش و پرورش)، سمینار آشنایی با فناوری نانو ویژه دبیران در اداره آموزش و پرورش شهرستان جرقویه سفلی در اصفهان برگزار میشود.

در راستای حمایت های تشویقی ستاد ویژه توسعه فنا وری نانو از
سمینارهای و دوره های آموزشی فناوری نانو  (ویژه آموزش و
پرورش)، سمینار آشنایی با فناوری نانو ویژه دبیران در اداره
آموزش و پرورش شهرستان جرقویه سفلی در اصفهان برگزار می شود،
در ذیل ریز برنامه های سمینار آموزشی آورده شده است:

ردیف مشخصات سخنران سمت موضوع سخنرانی
۱ آقای حسام دهقان رئیس آموزش و پرورش منطقه جرقویه سفلی اهمیت و آموزش فناوری نانو برای دبیران
۲ خانم صفاری لیسانس زیست شناسی معرفی برنامه های آموزشی فناری نانو
۳ آقای حمیدرضا دستجرد کارشناس­ارشد بیوتکنولوژی مدیرعامل شرکت زیست فناور آپادانا آشنایی با مفاهیم و مبانی فناوری نانو
۴ آقای حسن­ شاهی دانشجوی دکترای میکروبیولوژی دانشگاه اصفهان کاربرد فناوری نانو در صنعت

مدت
زمان برگزاری سمینار
: ۱۴ الی ۱۸

مدت زمان سمینار: ۱۲ ساعت

تاریخ برگزاری سمینار: ۲۰و۲۱و۲۲ خرداد ماه ۸۷

در ضمن در صورت تمایل برای شرکت در سمینار آموزشی و
هماهنگی های لازم با شماره ۰۹۱۳۳۰۲۰۴۷۳ آقای دستجرد تماس حاصل
فرمائید.