ارزیابی سرمایه‌گذاری در فناوری‌نانو در روسیه

نقش ترویکا دیالوگ، سازماندهی منابع مالی پیش از سرمایه‌گذاری در فناوری نانو خواهد بود.

مدیریت تجهیز ترویکا دیالوگ در مسکو، مدیریت شش میلیارد دلار
سرمایه‌ای را که به وسیله‌ی ستاد دولتی روسیه در زمینه‌ی
فناوری نانو سرمایه‌گذاری شده است، بر عهده خواهد گرفت.

پاول تپلوخین، رییس بخش مدیریت تجهیز ترویکا دیالوگ در گفتگوی
اینترنتی با داو جونز، در کنفرانس سنگاپور گفت: “نقش ترویکا
دیالوگ، سازماندهی منابع مالی پیش از سرمایه‌گذاری در فناوری
نانو خواهد بود.”

به گفته‌ی وی، ستاد توسعه فناوری‌نانوی این کشور، تا اواخر این
ماه، وجوهی را در اختیار ترویکا دیالوگ قرار خواهد داد. مبلغ
این قرارداد جدید، بیش از دو برابر مبلغ فعلی مدیریت تجهیز
خواهد بود که در حال حاضر در حدود پنج میلیارد دلار است.

تپلوخین افزود: “سالیانه شهریه‌ی ثابتی به عنوان حق‌الزحمه‌ی
مدیریت، به ترویکا پرداخت می‌شود و هیچ پاداش مبتنی بر عملکردی
به آن تعلق نخواهد گرفت.”