عدم تاثیر سوء باکی بال ها بر میکروب های مفید محیط زیست

بر اساس مطالعه اخیر محققان دانشگاه پوردو، حتی مقادیر زیادی از نوعی نانوذرات موسوم به باکی بال ها اثری سوئی بر فعالیت میکروارگانیسم‌هایی که محیط زیست را از آلودگی‌ها پاکسازی می‌کنند، ندارند.

بر اساس مطالعه اخیر محققان دانشگاه پوردو ، حتی مقادیر زیادی
از نوعی نانوذرات موسوم به باکی بال ها اثری سوئی بر فعالیت
میکروارگانیسم‌هایی که محیط زیست را از آلودگی‌ها پاکسازی
می‌کنند، ندارند.

در اولین مطالعه منتشر شده جهت ارزیابی اثرباکی بالها بر
میکروب های فعال در فاضلاب، محققان مقداری از نانوذرات را بر
روی میکروب‌ها قرار دادند که معادل ریختن ۱۰ پوند پودر تالک بر
روی یک فرد است از آن جا که مقادیر زیاد حتی ترکیبات بی ضرر
مانند پودر تالک می تواند سمی باشد، مقاومت میکروب ها در برابر
مقادیر زیاد باکی بال در نوع خود یافته قابل توجهی به شمار
می‌رود.

آزمایش صورت گرفته بر روی باکی بال که به نام C60 نیز نامیده
میشوند منجر به ابداع روش بهتری جهت تعیین اثر نانوذرات بر روی
مجموعه میکروب‌ها گردید.

به گفته یکی از محققان مهم است که همراه با ورود نانومواد اثر
آنها بر روی مجموعه میکروب‌ها نیز ارزیابی گردد چرا که آن ها
برای زندگی و رشد به یکدیگر وابسته می باشند و این مطالعه نشان
داد که باکی بال‌ها به هر مقداری بر روی ساختار و عملکرد
میکروب‌ها در کوتاه مدت اثری ندارند.

نتایج این مطالعه در مجله Environmental Science Technology
منتشر گردیده است.