کمک به طراحی آینده‌ی فناوری نانو

مرکز فناوری نانو در جامعه، در دانشگاه ایالتی آریزونا (CNS-ASU) از شما دعوت می‌کند که به طراحی آینده‌ی فناوری نانو کمک کنید. به این منظور، باید موضوعات و مطالب موجود را مطالعه کرده، اصلاح نموده و پیشنهادات خود را ارائه کنید.