سنتز نانوذرات دی اکسیدتیتانیوم در دانشگاه تهران

عبدالمجید بایندری مقدم دانشجوی دکترا شیمی دانشگاه تهران، موفق به سنتز نانو کریستال‌های دی اکسید تیتانیوم آناتاز به روش شیمیایی گردیده و تاثیر حضور آنرا در بهبود خواص کامپوزیت پلی آنیلین بررسی نموده‌ است.