حمایت های ستاد در اردیبهشت ماه ۱۳۸۷ (بخش دوم)

در اردیبهشت ماه ۱۳۸۷، کارگروه منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای حمایت‌های تشویقی از دستاوردهای افراد، ۱۱۲ مورد از درخواست‌های دریافت حمایت را داوری کرده است که از این تعداد ۷ مورد مردود، ۲۶ مورد ناقص و ۷۹ مورد قابل قبول بوده‌‌اند.

در مطالعه جدیدی ثابت شده است که

 در اردیبهشت ماه ۱۳۸۷، کارگروه منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای حمایت‌های تشویقی از دستاوردهای محققان فناوری نانو، ۱۱۲ مورد از درخواست‌های دریافت حمایت را داوری کرده است که از این تعداد ۷ مورد مردود، ۲۶ مورد ناقص و ۷۹ مورد قابل قبول بوده‌‌اند.

مدارک قابل قبول شامل موارد زیر است:

  • ۶۲مورد پایان نامه کارشناسی ارشد
  •  ۶ مورد پایان نامه دکتری
  •  ۸ مورد مقاله ISI
  •  ۱ مورد شرکت در کنگره های خارج از کشور
  •  ۱ مورد چاپ کتاب
  •  ۱ مورد مقاله علمی – پژوهشی

نتایج سایر موارد نیز پس از داوری از طریق همین سایت اعلام خواهد شد.
افرادی که اسامی آنان از طریق این سایت به عنوان افراد پذیرفته شده اعلام می‌شود، برای دریافت حمایت خود ملزم به ارسال شماره حساب شخصی سیبای بانک ملی (عابر بانک ملی) به آدرس اینترنتی hrdc@nano.ir هستند.