فعالیتهای ترویجی در بخش‌های آموزش و پرورش، دانشجویی و نشریات تخصصی

کارگروه ترویج و آموزش عمومی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به منظور ترویج این فناوری در آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها، از برگزاری سمینارهای ترویجی و کارگاه‌های آموزشی در این دو نهاد حمایت می کند. این ستاد همچنین به منظور آشناسازی صنایع با فناوری نانو، تمامی «نشریات تخصصی» که اقدام به انتشار ‌مطالب مرتبط‌ با فناوری‌ نانو نمایند،‌ را مورد حمایت تشویقی قرار می‌دهد. در این گزارش، خلاصه‌ای از اقدامات این کارگروه تا سه ماهه نخست سال جاری ارائه می‌شود.

کارگروه ترویج و آموزش عمومی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به
منظور ترویج این فناوری در آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها، از
برگزاری سمینارهای ترویجی و کارگاه‌های آموزشی در این دو نهاد
حمایت می کند.
این ستاد همچنین به منظور آشناسازی صنایع با فناوری نانو،
تمامی «نشریات تخصصی» که اقدام به انتشار ‌مطالب مرتبط‌ با
فناوری‌ نانو نمایند،‌ را مورد حمایت تشویقی قرار می‌دهد.
در این گزارش، خلاصه‌ای از اقدامات این کارگروه تا سه ماهه
نخست سال جاری ارائه می‌شود.

برگزاری ۲۷ سمینار در آموزش و پرورش
تا پانزدهم اردیبهشت ۸۷ تعداد ۲۴ سمینار و دوره آموزشی در
پژوهش‌سراها و برگزار شده است که حدود ۶۳ درصد برنامه‌ها در
شهرستان‌ها و مابقی در استان تهران بوده است.
۲۳ سمینار و دوره آموزشی دیگر در آموزش و پرورش برنامه‌ریزی
شده است که تا پایان شهریور ۸۷ برگزار خواهد شد.

سمینارهای عمومی و تخصصی در دانشگاه‌ها
در سه ماهه اول ۸۷ تعداد ۱۶ سمینار در دانشگاه‌های کشور برگزار
خواهد شد. از این میان تا نیمه اردیبهشت ۸۷ هشت سمینار برگزار
و هشت سمینار دیگر نیز تا پایان خردادماه سال‌جاری برگزار
خواهد شد.
تقریبا ۷۵ درصد این برنامه‌ها در دانشگاه‌های شهرستان ها و ۲۵
درصد در دانشگاه‌های تهران برگزار می‌شود.
حمایت نشریات تخصصی
در راستای حمایت از نشریات، تاکنون ۱۳ نشریه درخواست حمایت
تشویقی نموده‌اند که در این میان ۵ نشریه نفت پارس، نساجی
امروز، عمران آب، راه و ساختمان و دانش غذا و کشاورزی، مطالب
مرتبط با فناوری نانو را در نشریات خود به چاپ رسانده‌اند.
دستورالعمل اجرایی و نحوه حمایت از سمینارهای آموزشی و نشریات
تخصصی، در بخش ترویج سایت ستاد (www.nano.ir) موجود است. لذا
متقاضیان استفاده از این حمایت ها می‌توانند بر اساس آیین نامه
مذکور اقدام نمایند.