تلاش اتحادیه‌ی اروپا برای توسعه فناوری‌نانو بین اعضای جدید

در پروژه‌ای در دست اجرا به نام MINOS-EURONET روش‌های مختلف و راهکارهای شبکه‌سازی با یکدیگر ترکیب شده‌اند تا سازمان‌هایی از اعضای جدید اتحادیه‌ی اروپا، به سطح بالاتری از تحقیقات فناوری میکرو و نانوی اروپا، دست پیدا کنند.

در پروژه‌ای در دست اجرا به نام MINOS-EURONET روش‌های مختلف و راهکارهای شبکه‌سازی
با یکدیگر ترکیب شده‌اند تا سازمان‌هایی از اعضای جدید اتحادیه‌ی اروپا، به سطح
بالاتری از تحقیقات فناوری میکرو و نانوی اروپا، دست پیدا کنند.

این پروژه سه سال پیش با توسعه پایگاه داده‌های اطلاعاتی آغاز شد و با برگزاری
کارگاه‌ها و همایش‌ها و تبلیغات از طریق وب‌سایت و غیره ادامه پیدا کرد. این
روش‌های استاندارد شبکه‌سازی، در همراه‌کردن محققان شرقی و غربی دارای موفقیت‌هایی
بوده است اما در پی‌ریزی پروژه‌های مشترک چندان توفیقی نداشته است.

در سال ۲۰۰۷ به منظور تقویت چنین پروژه‌های مشترکی تصمیم گرفته شد تا در
MINOS-EURONET داده‌های متفاوت در یک پایگاه‌ داده واحد ترکیب شوند. به این ترتیب،
هم‌اکنون پایگاه داده‌ مذکور شامل مشخصات متخصصین اروپایی، مراکز تحقیقاتی،
پروژه‌ها و شبکه‌های مرتبط با فناوری‌های میکرو و نانو است. تمرکز این پایگاه داده
بر روی اروپای مرکزی و شرقی است.

هم‌اکنون تلاش می‌شود تا پایگاه داده مذکور به شناسایی و ارتقای کیفی متخصصینی از
اعضای جدید اتحادیه‌ی اروپا (NMS) و تسهیل عضویت سازمان‌هایی از این کشورها در
برنامه‌های اتحادیه اروپا، کمک کند. این پایگاه داده در حال حاضر شامل بیش از ۴۰۰
مرکز تحقیقاتی، ۳۵۰ متخصص، ۴۰ پروژه و ۱۸ شبکه است.

از تمام متخصصین و SMEهای اروپایی در زمینه‌ی فناوری‌های میکرو و نانو برای ورود به
پایگاه ‌داده مذکور و عضویت در شبکه‌ها دعوت شده است.

هم‌اکنون پروژه MINOS-EURONET به سمت شبکه‌سازی وسیع در تمام اروپا در زمینه‌ی
میکروسیستم‌ها و نانوسیستم‌ها (به ویژه شبکه‌سازی بین سازمان‌هایی از NMS) و
دستیابی به یک خط‌مشی تحقیقاتی برای آینده به پیش می‌رود.