برگزاری کارگاه‌های سرمایه‌گذاری در فناوری‌نانو

ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو به منظورآشنایی شرکت‌های سرمایه‌گذار، شرکت‌های فعال در زمینه فناوری‌نانو و مراکز رشد، با تحولات ایجاد شده در حوزه فناوری‌نانو و آشنایی آنها با زمینه‌های سرمایه‌گذاری در این حوزه سمیناری برای مدیران این مراکز در روزهای ۱۱ و ۱۲ تیرماه سال ۱۳۸۷ برگزار می‌نماید.


در حال حاضر سرمایه‌گذاری‌های کلانی توسط دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ دنیا در حوزه فناوری‌نانو صورت می‌پذیرد و شرکت‌های کوچک و متوسط زیادی در این حوزه فعال شده‌اند. بیش از ۲۵ شرکت در کشور در فناوری‌نانو فعالیت داشته و بازار داخلی و خارجی محدودی را نیز به خود تخصیص داده‌اند. در ضمن حجم سرمایه‌گذاری‌هایی که در این حوزه در کشور صورت گرفته مناسب بوده ولی به منظور رقابت با سایر کشورها باید حجم سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر و توجه شرکت‌ها به این حوزه معطوف گردد.

ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو به منظورآشنایی شرکت‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های فعال در زمینه فناوری نانو و مراکز رشد، با تحولات ایجاد شده در حوزه فناوری‌نانو و آشنایی آنها با زمینه‌های سرمایه‌گذاری در این حوزه از آقای دکتر آنالویی دعوت نموده‌است تا در روزهای ۱۱ و ۱۲ تیرماه سال ۱۳۸۷ سمیناری برای مدیران این شرکت‌ها برگزار نمایند.

آقای دکتر آنالویی رئیس سابق R&D شرکت داروسازی فایزر بوده و هماکنون در یک گروه سرمایه‌گذاری در شهر نیویورک، بر روی تجاری‌سازی و تأسیس شرکت‌های نوپا در حوزه فناوری‌نانو فعالیت مینماید.

سمینار صبح روز یازدهم مختص شرکت‌های سرمایه‌گذاری بوده، عصر همان روز نیز جناب دکتر آنالویی مباحثی را با موضوع تجاری‌سازی، توسعه محصول، جذب سرمایه و همکاری‌های مشترک برای شرکت‌های نانویی مطرح خواهند نمود. در روز دوازدهم نیز ایشان ارائه‌ای برای شرکت‌های مستقر در مراکز رشد دارند.