سمینار آشنایی با فناوری‌نانو در دانشگاه پیام نور همدان

در راستای حمایتهای تشویقی ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو از سمینارهای تخصصی و ترویجی در حوزه دانشجویی، سمینار ترویجی فناوری‌نانو در دانشگاه پیام نور همدان برگزار میشود.

در راستای حمایت های تشویقی ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو از سمینارهای
تخصصی و ترویجی در حوزه دانشجویی، سمینار ترویجی فناوری‌نانو در
دانشگاه پیام نور همدان برگزار می شود، در ذیل ریز برنامه‌های سمینار
آورده شده‌است:

ردیف مشخصات سخنران سمت موضوع سخنرانی
۱ آقای دکتر زلفی
گل
عضو هیئت علمی
دانشگاه بوعلی سینا همدان
توسعه تولید علم
و ملزومات آن
۲ آقای دکتر یگانه
فعال
عضو هیئت علمی
دانشگاه پیام نور همدان
آشنایی با مفاهیم
فناوری‌نانو
۳ آقای دکتر
اسماعیل کاری
عضو هیئت علمی
دانشگاه پیام نور اسد­آباد
نانوالکتروشیمی و
کاربردهای آن
۴ آقای دکتر آزاد
نسب
عضو هیئت علمی
دانشگاه پیام نور همدان
کوچک­سازی در
مقیاس نانو در وسائل الکترونیکی
تاریخ برگزاری سمینار: ۱۹/۴/۸۷

در ضمن در صورت تمایل برای شرکت در سمینار تخصصی و عمومی و هماهنگی های
لازم با شماره ۲۵۴۶۷۲۱_۰۸۱۱ آقای دکتر یگانه فعال تماس حاصل فرمائید.