بررسی اثر حضور حلال‌های مختلف در نانوکاتالیست‌ SBA-15 در دانشگاه الزهرا

اعظم میراعلمی کارشناس ارشد شیمی دانشگاه الزهرا در قالب پروژه کارشناسی ارشد خود به بررسی اثر حضور حلال‌های مختلف در نانوکاتالیست‌ SBA-15 پرداخته است. SBA-15 جامدی متخلخل است که در واکنش‌ مهم دیلز آلدر به عنوان کاتالیزور استفاده می‌شود.

کاتالیزورها موادی هستند که با تغییر مسیر واکنش، سرعت انجام آنرا بالا می‌برند. بهبود خواص و عملکرد کاتالیزورها اثر مستقیمی بر سرعت واکنش و در ادامه راندمان فرآیند تولید دارد. SBA-15 جامدی متخلخل است که در واکنش‌ مهم دیلز آلدر به عنوان کاتالیزور استفاده می‌شود. واکنش دیلز آلدر، واکنش میان DN و دینوفیل است که منجر به تولید یک ترکیب آلی حلقوی شش ضلعی می‌گردد، این ماده در صنایع دارویی و رنگ کاربرد گسترده‌ای دارد. ساخت SBA-15 نانومتخلخل می‌تواند سرعت واکنش دیلز آلدر را تا چندین مرتبه افزایش دهد.

اعظم میراعلمی کارشناس ارشد شیمی دانشگاه الزهرا در قالب پروژه کارشناسی ارشد خود به بررسی اثر حضور حلال‌های مختلف در نانوکاتالیست‌ SBA-15 پرداخته‌است. وی در رابطه با این تحقیق گفت: ” این پژوهش در دو بخش اصلی انجام شده‌است. در بخش اول نانوکاتالیست‌ SBA-15 سنتز گردیده‌است. برای این منظور، ابتدا حفره‌های نانوجامد SBA-15 را با فلزات آلی پرکرده و سپس روی گروه‌های آلی را با فلزات واسطه، که در واقع نقش اسید لوئیس را بازی می‌کنند، پوشانده‌ایم. این کاتالیزور با حضور حلال و بدون آن قابل استفاده می‌باشد، از اینرو در بخش دوم، SBA-15 در حضور حلال‌های مختلف مورد آزمایش قرار گرفته تا نقش هر حلال در سرعت بخشیدن به واکنش بررسی گردد. شایان ذکر است که پیش از افزودن حلال، لازم است که کاتالیست‌های سنتزی با دستگاه‌های مکنده قوی، کاملاً خشک شوند”.

این پژوهش که با همکاری و راهنمایی دکتر بدیعی و دکتر قدسی محمدی انجام شده و از حمایت‌های تشویقی ستاد بهره‌مند شده در مجله بین‌المللی Scientific research cited in SCOPOUS (شماره ۲، جلد ۱۸، صفحات ۲۸۶-۲۸۲، سال ۲۰۰۷) منتشر شده‌است.