نشست مدیران مراکز رشد و شرکت‌های فناوری نانو مستقر در این مراکز با حضور آقای دکتر آنالویی

‌ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به منظور آشنایی با الگوهای موفق تجاری‌سازی محصولات مبتنی بر فناوری‌نانو، راه‌کارهای جذب سرمایه،کارگاه آموزشی برای مدیران مراکز رشد و شرکت‌های مستقر در آنها، روز چهارشنبه دوازدهم تیرماه ۱۳۸۷ برگزار نمود.

امروز شاهد شکل‌گیری بیش از بیست هسته و شرکت نوپا با ایده محوری فناوری نانو در
مراکز رشد در کشور هستیم و امید است این روند با توجه به حمایتهای تشویقی ستاد از
مراکز رشد تا سال دیگر به ۵۰ عدد برسد.
‌ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو به‌منظور آشنایی با الگوهای موفق تجاری‌سازی محصولات
مبتنی بر فناوری‌نانو و راهکارهای جذب سرمایه،کارگاه آموزشی‌ای برای مدیران مراکز
رشد و شرکتهای مستقر در آنها روز چهارشنبه دوازدهم تیر ماه ۱۳۸۷ برگزار نمود.
در این کارگاه جناب آقای دکتر آنالویی – رئیس سابق بخش تحقیق و توسعه شرکت داروسازی
فایزر و فعال در یک گروه جذب سرمایه برای تاسیس و تجاری سازی شرکت‌های نوپا در
زمینه فناوری نانو- حضور داشتند.
این سمینار با بیان و بررسی چالش‌های موجود در رشد شرکت‌ها، هسته‌های نوپا و تجاری‌سازی
فناوری‌نانو و ارائه راهکارهایی برای رفع مشکلات موجود برگزار گردید.
از جمله مشکلاتی که در این کارگاه توسط مدیران مطرح شد؛ موضوع بازاریابی برای
محصولات مبتنی بر فناوری‌نانو در داخل، عدم تمایل سرمایه‌گذاری در فناوری‌های
خطرپذیر به دلیل دیربازده بودن و احتمال ریسک بالا، عدم دسترسی به خدمات آزمایشگاهی
و مشاوران اقتصادی، مشکلات مدیریتی واحدهای فناور، نسبت بسیار پایین سرمایه‌گذاری
خصوصی به دولتی و… بود.
همچنین مدیران ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو به عدم مستندسازی دانش فنی اشاره کردند
و افزودند شناسنامه‌دار نمودن فعالیت‌ها به جذب سرمایه و توجیه سرمایه‌گذاران دولتی
و خصوصی کمک می‌کند و این کار در دستو کار ستاد است.
دکتر آنالویی نیز در پایان پیشنهادات خود را به شرح زیر بیان نمودند:
۱- تاسیس یک شرکت واسطه در خارج از کشور برای جذب سرمایه ‌گذار خارجی و فروش
محصولات داخلی
۲- همکاری، تبادل نیروی انسانی متخصص و اطلاعات بین شرکت‌ها و مراکز رشد
۳- تعریف پروژه‌های کاربردی، کارآفرین و مولد ثروت
۴- واگذاری بخشی از سهام شرکت و یا لیسانس محصول به شرکت‌های بزرگ و مطرح داخلی یا
خارجی
۵- محاسبه مدت برگشت سرمایه برای توجیه سرمایه‌گذار
۶- توجیه و استفاده از سرمایه‌گذاران خصوصی توسط مسئولین
۷- استفاده از مشاوران متخصص در زمینه تجارت توسط شرکت‌های نوپا
در پایان نیز طرح حمایتی ستاد از مراکز رشد به منظور جذب هسته‌ها و شرکت های نوپا
بیان و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.