تهیه فیلم نازک اکسید روی و نشاندن آن به روی بستر در دانشگاه اصفهان

دکتر محمد حبیبی استاد دانشکده شیمی دانشگاه اصفهان به همراه تیمی تحقیقاتی خود، پژوهشی در ارتباط با تهیه فیلم نازک اکسید روی و نشاندن آن به روی سطوح مختلف انجام داده‌است.
نشاندن فیلم‌های نازک ترکیبات مختلف معدنی مانند اکسید روی، اکسید تیتانیوم و. . . بر روی سطوح متفاوت، سبب تغییر خواص سطوح و آماده‌سازی آنها برای کاربری‌های متفاوت و جدید میگردد. لایه نشانی در صنایع الکترونیک، صنایع اپتیک، صنایع شیمیایی (مصرف‌کننده کاتالیزور) ، صنایع شیشه و آینه و. . . کاربرد فراوانی دارد.

نشاندن فیلم‌های نازک ترکیبات مختلف معدنی مانند اکسید روی، اکسید تیتانیوم و. . . بر روی سطوح متفاوت، سبب تغییر خواص سطوح و آماده‌سازی آنها برای کاربری‌های متفاوت و جدید می‌گردد. لایه نشانی در صنایع الکترونیک، صنایع اپتیک، صنایع شیمیایی (مصرف‌کننده کاتالیزور) ، صنایع شیشه و آینه و. . . کاربرد فراوانی دارد.
دکتر محمد حبیبی استاد دانشکده شیمی دانشگاه اصفهان به همراه تیمی تحقیقاتی خود، پژوهشی در ارتباط با تهیه فیلم نازک اکسید روی و نشاندن آن به روی سطوح مختلف انجام داده‌است. دکتر حبیبی در مورد جزئیات این فعالیت گفت: “در این کار، از روش سل ژل استفاده شده‌است. بدین صورت که ابتدا یک سل از اکسید روی تهیه‌شده ‌و سپس به روش‌های پوشش دهی مختلفی (همچون غوطه‌وری، چرخشی و یا با روش پرتو الکترونی) به صورت فیلم نازکی بر روی سطح نمونه پوشانده شده‌است. پس از آن، سیستم تحت عملیات حرارتی قرار داده‌شده‌تا فیلم به طور پایداری بر سطح قرار گیرد. در پایان‌شناسایی فیلم‌های تهیه شده، با استفاده از دستگاه‌های XRD، SEM، TEM انجام گرفته‌است”.
این پژوهش برآیند چند پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترا بوده و با همکاری دانشجویان محمد خالدی سردشتی، الهام عسگری، دکتر طالبیان، دکتر علی حسن‌زاده و دکتر مجتبی نصر اصفهانی انجام شده‌است.
جزئیات این تحقیق که از حمایت‌های تشویقی ستاد بهره‌مند شده در مجله بین‌المللی Nanomaterials در سال ۲۰۰۸ منتشر شده‌است.