دستیابی به فناوری سنتز نانوسیم‌های گردنبندی Bi2S3 توسط پژوهشگران دانشگاه بیرجند

خانم دکتر ملکوتی، عضو هئیت علمی دانشگاه بیرجند، در پژوهشی موفق به سنتز نانوسیم‌های Bi2S3 با معماری گردنبندی شدند. سولفید بیسموت(III) Bi2S3 ماده‌ای نیمه‌هادی و فتوهادی با گاف انرژی ۳/۱ است که می‌توان از آن به‌عنوان ترموالکتریک و نیز افزایش دهنده کانتراست در تصاویر توموگرافی اشعه ایکس رایانه‌ای استفاده کرد.

پژوهش در حوزه نانوکریستال‌های کلوﺋیدی می‌تواند سبب تولید موادی با خصوصیات قابل کنترل گردد. یکی از مطرح‌ترین موارد بررسی در علوم نانو، مطالعه نانوساختار‌های یک بعدی است. سولفید بیسموت Bi2S3(III)ماده‌ای نیمه‌هادی و فتوهادی با گاف انرژی ۳/۱ است که می‌توان از آن به عنوان ترموالکتریک و نیز افزایش دهنده کانتراست در تصاویر توموگرافی اشعه ایکس رایانه‌ای استفاده کرد.

خانم دکتر ملکوتی، عضو هئیت علمی دانشگاه بیرجند، در پژوهشی موفق به سنتز نانوسیم‌های Bi2S3 با معماری گردنبندی شدند. ایشان در گفتگو با بخش خبری سایت ستاد، اظهار داشتند: «در این تحقیق، نانوسیم‌های Bi2S3 با معماری گردنبندی تهیه شده‌اند. این نانوسیم‌ها که در دمای پایین و با ضرایب جذب مولی بی‌نهایت بالا سنتز شده‌اند، قطری در حد ۶/۱ نانومتر دارند. نانوسیم‌های تولیدی چندین ماه پایدارند و بهره واکنشی بیش از۶۰% را از خود نشان می‌دهند، به‌ طوری که در سنتز آزمایشگاهی آنها بیش از ۱۷ گرم محصول به‌دست آمد. با تعویض لیگاند به زنجیر کوتاه، هدایت الکتریکی فیلم لایه نازک نانوسیم‌های Bi2S3 به میزان سه برابر در واحد سطح، افزایش می‌یابد».

این کار با حمایت مالی NSERC کانادا و وزارت علوم تحقیقات و فناوری ایران انجام شده و از حمایت‌های تشویقی ستاد نیز بهره‌مند گردیده است. جزئیات این پژوهش در مجله بین المللی Angewandte Chemie و در سال ۲۰۰۸ به چاپ رسیده است.