اجرای پروژه‌ی لیتوگرافی نانونقش در کشور اتریش

دولت اتریش از یک سری پروژه‌های تحقیقاتی با موضوع لیتوگرافی نانونقش (NIL)، حمایت مالی خواهد کرد. بنا به اظهارات میخاییل مول‌برگر، هماهنگ‌کننده‌ی پروژه NILaustria، این پروژه روی موضوع نانوساختاردهی با مساحت سطح بالا، متمرکز خواهد بود.

دولت اتریش از یک سری پروژه‌های تحقیقاتی با موضوع لیتوگرافی نانونقش (NIL)، حمایت
مالی خواهد کرد. بنا به اظهارات میخاییل مول‌برگر، هماهنگ‌کننده‌ی پروژه NILaustria،
این پروژه‌ روی موضوع نانوساختاردهی با مساحت سطح بالا، متمرکز خواهد بود. در این
پروژه، به شکلی مقرون به صرفه، از NIL برای انتقال نانوساختارهای مختلف به سطوح
بزرگ استفاده می‌شود.

گروهِ Profactor از اتریش (که مول‌برگر عضوی از آن است و تحقیقات کاربردی در زمینه‌ی
تولید را هدایت می‌کند) اعلام کرده است که وجوه اختصاص داده‌ شده برای مجموعه‌ای از
هفت‌ پروژه‌ی تحقیقاتی با موضوع لیتوگرافی نانونقش، افزایش یافته‌ است. هر کدام از
پروژه‌های مذکور به تنهایی توسط این گروه هدایت نخواهند شد، اما این گروه به‌عنوان
هماهنگ‌کننده‌ی خوشه‌ای پروژه‌ی NILaustria فعالیت خواهد کرد. اخیراً حدود ۵ میلیون
یورو برای تامین‌منابع مالی NILaustria اختصاص داده شده است که در طی سه سال آینده
اعطا خواهد شد.

پروژه‌های NIL متعلق به موسسه نانوی اتریش بوده و توسط وزارت نوآوری و فناوری
(BMVIT) حمایت می‌گردند. در این پروژه‌ها سه شکل از NIL استفاده خواهند شد: چاپ
تماسی میکرونی (µCP)، لیتوگرافی نانونقش بر پایه‌ی نور فرابنفش (UV-NIL) و پوشاندنِ
داغ (hot embossing).

مول‌برگر در این باره گفت: «ما معتقدیم که نتایج حاصل از NILaustria موجب خواهد شد
تا در بسیاری از کاربردهای صنعتی به لیتوگرافی نانونقش توجه شود. در تمام هفت
پروژه‌ی مذکور، جهت‌گیری به سمت تامین نیازهای مصرف‌کنندگان احتمالی بوده است.
نتایج به شکلی که برای بنگاه‌های بیرونی قابل دستیابی باشند ارایه خواهند شد».