ارزیابی حرکت نانو مواد در مدل ساده‌ای از زنجیره غذایی

مطالعه محققان موسسه ملی استانداردها و فناوری نشان داده است که با این‌که نانو مواد مهندسی شده قادر به نفوذ به پائین‌ترین سطوح زنجیره غذایی از میکروارگانیسم‌های تک سلولی تا انواع چند سلولی هستند ولی نتایج اولیه این مطالعه نشان می دهد که امکان تجمع نانو مواد مطالعه شده در زنجیره غذایی بی مهرگان وجود ندارد.

مطالعه جدیدی نشان داده است که با اینکه نانو مواد مهندسی شده قادر به نفوذ به
پائین‌ترین سطوح زنجیره غذایی از میکروارگانیسم‌های تک سلولی تا انواع چند سلولی
هستند اما مقادیر نفوذ یافته کم بوده و مدرکی مبنی بر تجمع این مواد در
ارگانیسم‌های پیشرفته وجود ندارد. نتایج اولیه این مطالعه که توسط محققان موسسه ملی
استانداردها و فناوری (NIST) آمریکا بدست آمده است نشان می دهد که امکان تجمع نانو
مواد مطالعه شده در زنجیره غذایی بی‌مهرگان وجود ندارد. همان خواصی از نانو ذرات که
آنها را جهت کابردهای مختلف جذاب ساخته است باعث شده که نگرانی‌هایی را نیز در خصوص
اثرات طولانی مدت آنها بر محیط زیست ایجاد کند.

این محققان تجمع مواد تغذیه‌ای، حذف و سمیت دو نوع از نقاط کوانتومی را با استفاده
از یک زنجیره غذایی ساده و آزمایشگاهی در دو موجود میکروسکوپی بنام های
تتراهایمناپیریفورمیس و براکیونوس کلسیفلوروس مورد بررسی قرار دادند. آنها دریافتند
که هر دو نوع نقاط کوانتومی به‌راحتی بوسیله پیروفورم‌ها جذب شدند و تابش فلورسانت
آنها حتی بعد از خورده شدن آنها توسط موجودات بالاتر مانند براکیوس ادامه پیدا کرد.
این بررسی نشان داد که نقاط کوانتومی در طول زنجیره غذایی بدون اینکه تغییری پیدا
کنند جابجا می‌شوند و تغذیه یکی از راه‌های انتقال آنها است. البته محققان متذکر
شدند که در صورت تعمیم نتایج آزمایشگاهی به محیط زیست بایستی احتیاط بیشتری اعمال
کرد.

علاوه بر آن، این مطالعه نشان داد که اگر چه انتقال نقاط کوانتومی در این زنجیره
ساده غذایی اتفاق افتاده است اما در بدن موجودات بالاتر تجمع نیافتند. با این حال
اگر چه این مطالعه نشان دهنده عدم تجمع نقاط کوانتومی در زنجیره غذایی موجودات آبی
بی مهره است محققان پیشنهاد داده اند که بایستی مطالعات بیشتری در این خصوص صورت
گیرد.

نتایج این مطالعه درشماره ژوئن مجله Nature Nanotechnology منتشر شده است.