تدارک هند برای انقلاب فناوری‌نانو

دولت‌مردان هند خود را برای انقلاب فناوری‌نانو، که استانداردهای زندگی مردم را بهبود می‌بخشد و راه‌حل‌هایی در حوزه سلامت، کشاورزی، مدیریت آب ارائه می‌کند، آماده می‌کند.

دولت‌مردان هند خود را برای انقلاب فناوری‌نانو، که استانداردهای زندگی مردم را
بهبود می‌بخشد و راه‌حل‌هایی در حوزه سلامت، کشاورزی، مدیریت آب ارائه می‌کند،
آماده می‌کند.

به اعتقاد کارشناسان هندی، انقلاب فناوری‌نانو اثربخش‌تر و فراگیرتر از اثرات
زیست‌فناوری و فناوری اطلاعات و ارتباطات خواهد بود. در حال حاضر کشورهای کمی در
دنیا وجود دارند که به دنبال استفاده کارآ از فناوری‌نانو هستند که هند یکی از
کشورهای آینده‌دار در بین آنها است.

کاتش‌کاتی، رییس بخش رادیولوژی دانشگاه میسوری در کلمبیا، که در سمینار دانشجویی
«فناوری‌نانو: راهی برای آینده درخشان» سخنرانی می‌کرد، خاطر نشان کرده است که
وزارت فناوری هند با انتشار گزارشی اهمیت فناوری‌نانو را بیان نموده و تصمیم گرفته
است تا مبلغ یک میلیارد روپیه در طی ۵ سال آینده برای تحقیق و توسعه در این بخش
اختصاص دهد.