معرفی افراد برتر در ششمین دوره ارزیابی آزمایشگاه‌های عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

در طی انجام ششمین دوره‌ی ارزیابی آزمایشگاه‌های عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو، رابطین برتر شبکه و همچنین کارشناسان برتر، از بین ۴۰ آزمایشگاه عضو، معرفی شدند.

در طی انجام ششمین دوره‌ی ارزیابی آزمایشگاه‌های عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو،
رابطین برتر شبکه و همچنین کارشناسان برتر، از بین ۴۰ آزمایشگاه عضو، معرفی شدند.
انتخاب این افراد با توجه به میزان رضایت مشتریان آزمایشگاه‌ها، نحوه‌ی همکاری آنها
با شبکه و ارایه خدمات آزمایشگاهی مناسب به پژوهشگران کشور انجام گرفته است.

افراد برتر انتخاب شده در این دوره عبارتند از:

الف) کارشناسان برتر:

خانم مهندس رکسانا پسیان، کارشناس دستگاه TEM دانشگاه فردوسی مشهد
آقای مهندس مجتبی حسین پور، کارشناس دستگاه TEM دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

خانم مهندس مریم کرباسی، مسؤول آزمایشگاه SEM دانشگاه صنعتی اصفهان
آقای مهندس علی الماسی، کارشناس دستگاه SEM دانشکده فنی ومهندسی دانشگاه تبریز

ب) رابطین برتر:

خانم مهندس صدیقه صادق حسنی از پژوهشگاه صنعت نفت
آقای مهندس مصطفی دستمردی از پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
آقای مهندس محرمی از مرکز پژوهش متالورژی رازی
خانم مهندس آزاده رضا از سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
خانم لیلی کی شمس از آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز
خانم مهندس ریحانه یاراحمدیان از دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان