توسعه آموزش فناوری‌نانو در اروپا از طریق شبکه HERODOT

شبکه اروپایی HERODOT، بستر مناسب آموزش در حوزه فناوری‌نانو را از طریق برنامه‌های تحقیقاتی برای محققان جوان در حوزه نانومواد کلوییدال فراهم می‌کند.

شبکه اروپایی HERODOT، بستر مناسب آموزش در حوزه فناوری‌نانو را از طریق برنامه‌های
تحقیقاتی برای محققان جوان در حوزه نانومواد کلوییدال فراهم می‌کند.

این شبکه با مشارکت برخی از دانشگاه ‌های مطرح اروپایی (گنت، لیل و لیوون و….)،
مراکز تحقیقاتی(IEMN, IMEC) و شرکت‌های بزرگی چون فیلیپس و IBM تشکیل شده است.

این شبکه دامنه وسیعی از موضوعات تحقیقاتی فناوری‌نانو را پوشش می‌دهد که برخی از
این زمینه‌ها عبارتند از:

• سنتز و پردازش نقاط کوانتومی کلوییدی و رادهای کوانتومی
• تعیین مشخصات نوری نانومواد کلوییدال
• مدل‌سازی نانوساختارهای کلوییدال
• استفاده از نقاط کوانتومی کلوییدی به‌عنوان منابع نوری
• استفاده از نقاط کوانتومی کلوییدی در زمینه سیگنال‌های نوری

در حال حاضر شبکه HERODOT ،هفت محقق جوان که دارای مدرک فوق‌لیسانس در زمینه‌های شیمی،
فیزیک و مهندسی هستند، را در مقطع دکترا پذیرفته است.

هر محقق می‌تواند در برنامه آموزشی HERODOT، که فعالیت‌های آموزشی شبکه‌ای و محلی
را ترکیب می‌کند، شرکت کند. برنامه‌های آموزشی HERODOT ترکیبی از برنامه‌های زیر
است:

• برگزاری کارگاه‌ها
• همایش‌های شبکه‌ای
• دوره‌های تابستانی.