اختصاص ۵/۱ میلیون دلار برای درمان سرطان با استفاده از نانوذرات

موسسه ملی سلامت با همکاری موسسه ملی سرطان برای انجام تحقیقات در زمینه درمان سرطان با استفاده از نانوذرات مبلغ ۵/۱ میلیون دلار به یکی از اساتید مهندسی زیست‌پزشکی دانشگاه تگزاس اختصاص داده است.

موسسه ملی سلامت با همکاری موسسه ملی سرطان ایالات متحده آمریکا برای انجام تحقیقات
در زمینه درمان سرطان با استفاده از نانوذرات مبلغ ۵/۱ میلیون دلار به یکی از
اساتید مهندسی زیست‌پزشکی دانشگاه تگزاس اختصاص داده است.

این میزان سرمایه‌گذاری برای پروژه تحقیقاتی ۵ ساله‌ای خواهد بود که با کمک مراکز
تحقیقاتی دانشگاه M.D ، مرکز سرطان اندرسون در هوستون و دانشگاه کالیفرنیا در آروین
انجام می‌شود.

این پروژه به‌دنبال توسعه فناوری‌های تصویربرداری ملکولی برای بررسی، تشخیص و درمان
سرطان اجرا می‌شود. پیشرفت‌های اخیر در فناوری‌نانو مجموعه‌ای از ذرات فلزی فعال را
توسعه داده است که با دارا بودن قابلیت‌های نوری و ملکولی بسیار مطلوب، برای تشخیص
و درمان سرطان بسیار مناسب است.