بازدید دست‌اندرکاران فناوری‌نانوی روسیه از تسهیلات فناوری‌نانو دانشگاه آلبانی

گروهی از دانشمندان و سیاست‌مداران کشور روسیه از تسهیلات فناوری‌نانوی دانشگاه آلبانی بازدید کردند.

گروهی از دانشمندان و سیاست‌مداران کشور روسیه از تسهیلات فناوری‌نانوی
دانشگاه آلبانی بازدید کردند. در این گروه، لئونید ملامبد، مدیر اجرایی
ستاد فناوری‌نانوی روسیه نیز حضور داشت.

محققان روسی به مدت ۲ ساعت از تسهیلات ۴ میلیارد دلاری فناوری‌نانوی
دانشگاه آلبانی واقع در دانشکده علوم و مهندسی نانومقیاس دانشگاه دیدن
کردند. تسهیلات فناوری‌نانوی این دانشکده با همکاری شرکت IBM و AMD
(شرکت ابزارهای میکروی پیشرفته) تدارک شده‌اند.

گروه روسی از اتاق‌های تمییز و آزمایشگاه‌های این مرکز دیدن کردند. در
مرکز مذکور اساتید و دانشجویان به همراه نمایندگان صنعت در حوزه
تحقیقات فناوری‌نانو فعالیت می‌کنند.

سرگی کالیوشنی، از اعضای ستاد فناوری‌نانو روسیه، که در این بازدید
شرکت کرده بود اظهار داشت که: «ما چیزهای بسیار جالبی در این مرکز
دیدیم، اما آنچه که بسیار جالب بود همکاری بسیار نزدیک بین شرکت‌ها و
دانشگاه در این مرکز بود و شاید در آینده این نوع همکاری یک نوع مدل
توسعه در این حوزه باشد».

در حال حاضر دولت روسیه ۱۰ میلیارد دلار برای توسعه و تجاری‌سازی
فناوری‌نانو صرف می‌کند. به گفته ملامبد، همکاری با برنامه‌ها و مراکز
برتر دنیا، برای توسعه آموزش دانشگاهی و توسعه اقتصادی بسیار اهمیت
دارد.