ساخت نانوحسگر طلا برای سنجش مقادیر نانومولار یون مس

پژوهشگران دانشگاه تربیت معلم تهران موفق به ساخت حسگری برای اندازه‌گیری مقادیر کم یون مس شده‌اند. در پژوهشی که در راستای پروژه کارشناسی ارشد خانم خدیجه اسکندری و با همکاری دکتر شفیعی و دکتر فرومدی از اعضای هئیت علمی دانشکده داروسازی دانشگاه تهران به انجام رسیده، برای اولین بار در دنیا حسگری ساخته شده است که توانمندی تشخیص یون مس را تا ۹-۱۰ مولار دارد.

پژوهشگران دانشگاه تربیت معلم تهران موفق به ساخت حسگری برای
اندازه‌گیری مقادیر کم یون مس شده‌اند.

دکتر محمدحسین مشهدی‌زاده، عضو هئیت علمی دانشکده شیمی دانشگاه تربیت
معلم تهران در گفتگو با بخش خبری سایت ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو،
اظهار داشتند: “تاکنون حسگرهای مختلفی برای اندازه‌گیری مقادیر کم یون
مس مورد بررسی واقع شده‌اند، اما حداکثر میزان اندازه‌گیری آنها، در حد
میکرومولار است. در پژوهشی که در راستای پروژه کارشناسی ارشد خانم
خدیجه اسکندری و با همکاری دکتر شفیعی و دکتر فرومدی از اعضای هئیت
علمی دانشکده داروسازی دانشگاه تهران به انجام رسیده، برای اولین بار
در دنیا موفق به ساخت حسگری شده‌ایم که توانمندی تشخیص یون مس را تا
۹-۱۰ مولار دارد. در ساخت این حسگر، از نانوذرات طلا در ترکیب با
گونه‌ای از مواد با نام “یون دوست” استفاده شده است. این مواد به حسگر
خاصیت انتخاب‌پذیری می‌دهند و موجب می‌گردند که حسگر ‌بتواند در گستره
غلظت وسیعی، به یون مس پاسخ دهد”.

مشهدی‌زاده در ادامه به پایداری بیشتر الکترود حسگر ساخته شده در این
پژوهش نسبت به سایر الکترودها اشاره کرده و گفت: “پاسخی که از این
الکترود گرفته می‌شود، ثابت است، نواسان ندارد و در مدت زمان کوتاه
دچار تغییر نمی‌شود. انتخاب‌پذیری این الکترود نسبت به سایر الکترودها
بیشتر بوده و در حضور گونه‌های دیگر نیز توانایی اندازه‌گیری یون مس را
دارد”.

شایان ذکر است که اندازه‌گیری مقادیر کم یون مس در آلیاژهای مختلف،
صنایع غذایی، سیستم‌های بیولوژیکی و دارویی امری ضروری است. جزئیات این
پژوهش که از حمایت‌های تشویقی ستاد بهره‌مند گردیده، در مجله Talanta
(جلد ۷۶، صفحات ۴۹۷-۵۰۲، سال ۲۰۰۸) منتشر شده است.