برنامه جدید اتحادیه اروپا در زمینه فناوری‌نانو اطلاعات و ارتباطات

اتحادیه اروپا با هدف تقویت و حمایت از جامعه تحقیقاتی اروپا در حوزه ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات نانومقیاس، برنامه«Nanoict» را تدوین کرده‌است.

اتحادیه اروپا با هدف تقویت و حمایت از جامعه تحقیقاتی اروپا در حوزه ابزارهای
فناوری اطلاعات و ارتباطات نانومقیاس، برنامه«Nanoict» را تدوین کرده‌است.

بنیاد فانتوم اسپانیا به‌عنوان مرکز هماهنگ‌کننده «برنامه هماهنگی سیستم‌ها و
ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات نانومقیاس» انتخاب شده‌است.
هدف این پروژه تقویت و حمایت از کل جامعه تحقیقاتی اروپا در حوزه ابزارهای فناوری
اطلاعات و ارتباطات نانومقیاس است. برای تحقق این هدف «Nanoict» برنامه‌ریزی کرده‌است
تا با برگزاری همایش‌ها، کارگاه‌ها، تبادل پرسنل، ایجاد سایت‌ها و… بنیان علمی و
فناوری اروپا را در این حوزه تقویت کند. در مسیر تحقق این هدف فعالیت‌های زیر انجام
می‌گیرند:
۱٫ منسجم کردن و عینیت بخشیدن به فعالیت‌های جامعه تحقیقاتی اروپا در زمینه
ابزارهای نانومقیاس فناوری اطلاعات و ارتباطات؛
۲٫ نگاشت مسیر تحقیقات، الگو‌برداری آنها در سطح اروپا و مقایسه آنها با دیگر قاره‌ها؛

۳٫‌ شناسایی پیش‌ران‌ها و سنجش آنها برای ارزیابی تحقیقات در زمینه ابزارهای
نانومقیاس ICT؛
۴٫ هماهنگ کردن برنامه‌های تحقیقاتی و توسعه نقشه‌راه‌های تحقیقاتی؛
۵٫ هماهنگ کردن برنامه‌ها و فعالیت‌های تحقیقاتی ملی و منطقه‌ای با هدف درگیر کردن
سازمان‌های مالی به مشارکت در این طرح؛
۶٫ توسعه راهبردهایی برای ایجاد همکاری‌های بین‌المللی در موضوعات مرتبط.
۱۳، NonoICTدر برنامه سازمان تحقیقاتی و دانشگاه اروپایی مشارکت خواهند کرد.