سنتز حساس‌ترین آلیاژ مغناطیسی توسط پژوهشگران کشور

پژوهشگران کشورمان موفق به تولید آزمایشگاهی آلیاژ مغناطیسی پایه کبالت با خوشه‌های نانومتری شده‌اند. این آلیاژها، از حساس‌ترین آلیاژهای مغناطیسی هستند که بخش اصلی حسگرهای میدان مغناطیسی بشمار می‌روند.
دکتر رضا غلامی‌پور عضو هئیت علمی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، دکتر فرزاد شهری عضو هئیت علمی دانشگاه صنعت و معدن، مهندس حسین سپهری و مهندس علی محمدی از دانشگاه صنعتی اصفهان اعضای تیم پژوهشی هستند که در طی یک تحقیق گروهی بین‌رشته‌ای با استفاده از فرایند انجماد سریع، توانسته‌اند این آلیاژ را سنتز نمایند.

پژوهشگران کشورمان موفق به تولید
آزمایشگاهی آلیاژ مغناطیسی پایه کبالت با خوشه‌های نانومتری شده‌اند. این آلیاژها،
از حساس‌ترین آلیاژهای مغناطیسی هستند که بخش اصلی حسگرهای میدان مغناطیسی بشمار
می‌روند.

دکتر رضا غلامی‌پور عضو هئیت علمی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، دکتر فرزاد
شهری عضو هئیت علمی دانشگاه صنعت و معدن، مهندس حسین سپهری و مهندس علی محمدی از
دانشگاه صنعتی اصفهان اعضای تیم پژوهشی هستند که در طی یک تحقیق گروهی بین‌رشته‌ای
با استفاده از فرایند انجماد سریع، توانسته‌اند این آلیاژ را سنتز نمایند.

دکتر غلامی‌پور در گفتگو با بخش خبری سایت ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو اظهار
داشتند: “هدف از این تحقیق تولید نوارهایی است که حساسیت بسیار بالا و پاسخگویی
سریعی در برابر میدان‌های مغناطیسی خارجی دارند. این نوارها که با استفاده از روش
انجماد سریع ایجاد می‌گردند، از میان مواد مغناطیسی مختلف دارای بالاترین نفوذپذیری
مغناطیسی (برابر با ۱۰۵ × ۲) هستند. وجود خوشه‌های نانومتری در ریزساختار این
نوارها به صورت تئوری پیش‌بینی شده است، ازاینرو ما بخشی از فعالیت‌های پژوهش حاضر
را به بررسی ریزساختار حاصل از فرایند انجماد سریع اختصاص داده‌ایم”.

ایشان در ادامه در مورد نحوه انجام کار و نتایج حاصل افزودند: “پس از تهیه مواد
اولیه مورد نظر و آنالیز ترکیب شیمیایی آنها، ابتدا بر روی نمونه‌ها عملیات ذوب
انجام شد و آلیاژسازی در کوره ذوب تحت خلا صورت گرفت. پس از آنالیز ترکیب شیمیایی
آلیاژ حاصل، در ادامه فرایند انجماد سریع (melt spinning) با نرخ‌های سرد کردن
متفاوت آغاز گردید. در پایان خواص مغناطیسی و عملکرد حسگری نمونه‌های حاصل مورد
آزمایش قرار گرفتند. بررسی‌های ساختاری و ریزساختاری آلیاژهای تولیدی توسط
دستگاه‌های TEM، XRD، SEM انجام شده است. نتایج ارزیابی‌های ما حاکی از آنست که
محصول تولیدی در این پروژه در مقایسه با محصولات مشابه خارجی از خواص مغناطیسی برتر
و قیمت بسیار پایین‌تری برخوردار است”.

جزئیات این تحقیق در مجله Magnetism and Magnetic Materials (جلد۳۲۰، شماره ۱۸،
صفحات ۲۲۵۹ -۲۲۶۱، سال ۲۰۰۸
) منتشر شده است.