پایان دوره تابستانی آموزش فناوری‌نانو در دانشگاه آلبانی

۲۵ دانش‌آموز دبیرستانی در شهر آلبانی، با اتمام دوره تابستانی خود در زمینه علم و مهندسی‌نانو، گواهی پایان دوره خود را دریافت نمودند.

۲۵ دانش‌آموز دبیرستانی در شهر آلبانی، با اتمام دوره تابستانی خود در زمینه علم و
مهندسی نانو، گواهی پایان دوره خود را دریافت نمودند.

این دوره با همکاری دانشکده علم و مهندسی نانودر دانشگاه آلبانی و تعدادی از
مدارس شهر آلبانی برگزار شده بود.

در پایان این دوره، دانش‌آموختگان با ارائه پوستری نتایج فعالیت‌های‌ تحقیقاتی
خود را ارائه نمودند.

در این برنامه ۶ هفته‌ای اصول اولیه و کاربردهای مختلف علم و مهندسی نانو به
دانش‌آموزان ارائه شد. همچنین در این برنامه به برخی از حوزه‌های مهم
فناوری‌نانو مانند نانوالکترونیک، اْپتوالکترونیک، نانوزیست‌فناوری، ادوات
انرژی خورشیدی توجه ویژه‌ای شد.

در هر هفته دانش‌آموزان دو روز در دوره‌های مقدماتی علوم نانو در مدرسه آلی
دانشگاه آلبانی شرکت می‌کردند سپس آموخته‌های خود را در آزمایشگاه‌های پیشرفته
دانشگاه آلبانی پیاده می‌کردند.